Hücresel Solunum Nedir - Hücresel Solunum Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 19 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hücresel Solunum Nedir

  SOLUNUM
  Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır Enerjiyi de ancak besin maddelerini yıkarak yani daha küçük moleküllere parçalayarak elde eder Canlıların besin maddelerini yıkarak onlardan enerji elde etmelerine solunum denir

  Bazı canlılar hücrelerinde bulunan yapılar sayesinde ortamda da oksijen varsa besinleri CO2 ve H2O'ya kadar yıkabilirler Oksijen kullanmayan canlılar ise glikoz molekülünü ancak pürivata kadar yıkabilir Pürivak molekülü henüz tam olarak yıkılmadığından bağları arasında hala enerji vardır Bu yüzden pürivata kadar yıkabilen canlılar yani oksijen kullanamayan canlılar 1 mol glikozdan daha az enerji elde edebilirler Buradan çıkan sonuç şudur Bazı canlılar besinlerin yıkılmasında okasijen kullanırlar; yani oksijenli solunum yaparlar

  Bazıları ise oksijen kullanamaz yada yeterli oksijen bulamaz; yani oksijensiz solunum yaparlar oksijenli ve oksijensiz solunumları incelemeden önce bilinmesi gereken bir şey vardır ve bu hiç unutulmamalıdır Canlılar ister oksijenli ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları hücrenin stoplazmasında gerçekleşir ve hep aynıdır
  Aşağıdaki şekilde de görülen bu reaksiyon dizisi glikozun pürivata kadar parçalandığı süreçtir ve GLİKOLİZ olarak adlandırılır

  GLİKOLİZ: Her iki tip solunumunda başlangıç reaksiyonlarının aynı olduğunu ve hücrenin stoplazmasında gerçekleştiğini belirtmiştik Şimdi bu glikoliz reaksiyonlarının nasıl oluştuğunu inceleyelim
  Bu reaksiyon dizini enzimlerin yardımıyla ve ortamda yeterli enerji var ise başlayabilir Bu enerji aktivasyon enerjisi olarak kullanılan enerjidir yukarıdaki şekilden de takip ederek açıklamaya devam edelim Glikozun parçalanmaya başlaması için yani glikoliz reaksiyonlarının (dolayısı ile de solunum reaksiyonlarının ) başlaması için stoplazmada bulunan 2 ATP'nin harcanması gerekir

  Glikoz molekülüyle tepkimeye giren ATP molekülleri son fosfatlarını glikoza vererek tepkimeden ADP olarak ayrılır Bu arada Glikoz da Fruktoz'a dönüşür Şu an aktifleşmiş durumdaki molekülümüz Fruktoz di fosfattır
  İkiye ayrılan 6 C'lu 2 P'lı molekülümüzden iki tane PGAL (Fosfo Gliser Aldehit) oluşur Bundan sonra reaksiyon iki PGAL üzerinden yani iki koldan devam eder Biz sadece birini anlatıp diğerinde de aynı şeylerin olduğunu söyleyelim
  PGAL ortamda bulunan NAD (Nikotin Amid Dinukleotid) ile reaksiyona girerek bir çift hidrojenini NAD ye verir NADH2 oluşur Bu arada PGAL nin bağlarında bir boşluk oluşur Bu boşluk ortamda bulunan fosfat ile doldurulur
  Şimdi 3 C'lu 2 P'li bir molekülümüz oluşmuştur Bu molekül ortamda bulunan ADP'ler ile reaksiyona girerek sırasıyla 2 ATP oluşur Geriye kalan molekül ise PÜRİVAT olarak adlandırılır

  Diğer PGAL'de de aynı şeyler olacağı için toplam 4 ATP sentezlenmiş olur Bundan sonra ortamda oksijen yoksa yada kullanılamıyor ise oksijensiz solunum gerçekleşir

  OKSİJENSİZ SOLUNUM
  Bakteriler ve bazı mayalar oksijen kullanamazlar Fakat onlarda doğal olarak enerjiye ihtiyaç duyarlar Glikoz molekülünü glikoliz reaksiyonu ile parçaladıktan sonra elde ettikleri pürivattan bir molekül CO2 çıkararak ASETALDEHİT oluştururlar Daha sonra bu asetaldehit NADH2 ile reaksiyona girerek onun hidrojenlerini alır Son ürün Etil Alkol'dür

  Aşağıdaki reaksiyonda da görülen bu oksijensiz solunum tipine ETİL ALKOL FERMANTASYONU denir

  Çizgili kaslarımızda bulunan hücreler normalde oksijenli solunum yaparlar Ancak ortamda yeteri kadar oksijen yoksa bu hücreler oksijensiz solunumuda gerçekleştirebilir ve enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır Oksijene ihtiyaç duyulmadan gerçekleşen glikoliz reaksiyonlarından sonra oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden glikolizde NAD'ye verdiği hidrojenleri geri alarak Laktik asite dönüşür

  Çizgili kaslarda görülen bu oksijensiz solunum tipinede LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir

  OKSİJENLİ SOLUNUM
  Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayına oksijenli solunum denir

  Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler amino asitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar oksijenli ve oksijensiz solunum besinlerde depolanmış enerjiyi açığa çıkarır Fakat oksijen kullanılınca enerjinin büyük bir bölümü açığa çıkar Çünkü glikoz kendini meydana getiren bileşenlerine tam olarak parçalanır oksijensiz solunumda ise az enerji açığa çıkar Çünkü glikoz kendini meydana getiren bileşenlerine tam olarak parçalanmaz Fermantasyonda son ürünlerin bazıları organik molekül olup, belli oranda enerji depo etmektedirler
  oksijenli solunumun genel denklemi:

  Glikoz + 6O2 ----------> 6CO2 + 6H2O + 38ATP şeklindedir

  Oksijenli solunum üç kadenede gerçekleşir
  • Glikoliz evresi
  • Kerbs devri
  • Oksidatif fosforilasyon evresi (ETS)

  a Glikoliz Evresi
  Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir (yukarıda anlatılmıştı)

  b Kebs Devri
  Glikoliz sonucu oluşan ürün pirüvattır Ortamda oksijen bulunması durumunda pirüvatlar mitokondriye geçerler Her bir pirüvat molekülünden 1 mol CO2 ve 2H ayrılır 2C'lu 1 molekül aktif asetik asit oluşur Bu olay mitokondri zarındaki enzimlerle gerçekleşir

  Krebs devrini başlatan ilk molekül aktif asetik asit olup, 4C'lu bir molekülle birleşerek 6C'lu sitrik asiti oluşturur Bu reaksiyonun başlaması ortamda oksijen bulunmasına bağlıdır
  krebs devrinde gerçekleşen reaksiyonlar aşağıda özetlenmiştir
  • İki karbonlu aktif asetik asit, dört karbonlu bir molekülle birleşerek altı karbonlu sitrik asiti oluşturur
  • Sitrik asit beş karbonlu bir bileşiğe dönüşürken bir molekül karbondioksit açığa çıkar
  • Beş karbonlu bileşikten bir molekül daha karbondioksit ayrılır ve dört karbonlu bileşik oluşur
  • En son oluşan dört karbonlu molekül bir kaç defa ortama H+ verdikten sonra tekrar başlangıçtaki dört karbonlu bileşiğe dönüşür

  Krebs devri reaksiyonları sonucunda iki molekül asetik asitten 8NADH2, 2FADH2, 4CO2 ve 2ATP üretilir Yine mitokondriye geçiş esnasında ise 2NADH2 ve 2CO2üretilir
  c Oksidatif Fosforilasyon (ETS Olayları)

  Oksijenli solunumun Glikoliz ve Krebs devrinde hazırlanan NADH2, FADH2'deki H atomlarına ait elektronlar ETS'den (elektron taşıma sistemi) geçtikten sonra O2 ile birleşir Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta H2O molekülleri oluşur Bu devreye hidrojen yolu reaksiyonları denir En çok enerji (ATP) hidrojen yolunda üretilir
  Solunumda oluşan son ürünler: CO2, H2O ve ATP'dir Ancak proteinler solunumda kullanılmışsa; NH3, üre, ürik asit, H2S gibi farklı ürünlerde oluşabilir

  Elektron Taşıma Sistemi (ETS)

  Bir hidrojen atomu bir proton (H+) ve bir elektrondan meydana gelmektedir Hidrojen taşınmasının bazı basamaklarında her hidrojen atomunun proton ve elektronu birlikte taşınır Fakat bazı basamaklarda proton ve elektron birbirinden ayrılır Protonlar çözelti içinde kalırken, elektronlar bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya aktarılır
  Enerjinin açığa çıkması bu elektronların aktarılması sırasında gerçekleşir En son kademede elektron oksijen atomuna taşınır, orada protonlarla birleşerek hidrojen atomunu oluşturmakta sonuçta su meydana gelmektedir
  Elektronların oksijene taşınması sırasında solunum zincirini oluşturan enzimler görev yapar Bu enzimlerin her birinin elektronu tutan bir bölgesi vardır Bu aktif bölge protonla birlikte veya tek başına gelen elektronu bir önceki taşıyıcıdan alarak, bir sonraki taşıyıcının aktif bölgesine aktarır

  Bu aktarma sırasında elektronların ortama yaydığı (bıraktığı) enerjiyle ADP molekülüne ortamda bulunan fosfork asit (P) bağlanarak ATP üretlirNADH2 üzerinden ETS'ye giren 2 elektronun oksijene taşınması sırasında 3 ATP üretilir (Eğer 2 elekron FADH2 üzerinden ETS'ye katlırsa üretilen enerji miktarı 2ATP'dir)

  Burada ATP sentezi oksitlenme (yükseltgenme) ve redüklenme (indirgenme) reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline oksidatif fosforilasyon denir

  Ancak elektronun her aktarılışında ATP oluşmaz bunun için ortama verilen enerjinin belli bir değeri (7300 cal) aşması gerekir

  Bir glikoz molekülünün bağları arasındaki enerjinin ancak yaklaşık % 40'ı ATP sentezinde kullanılır Geriye kalan enerjinin çok az bir kısmı ısı olarak yayılırken, henüz %60'ı oksijenli solunumumun son ürünleri olan su ve karbondioksit moleküllerinin bağları arasıdadır

  {ÖNEMLİ NOT: Bazı araştırılmadan ve düşünülmeden yazılmış kaynaklarda (haftalık ÖSS hazırlık dergileri ve dersane kitapları) glikoz molekülünde bulunan enerjinin %40'ı ATP sentezinde kullanılırken %60'ı ısı olarak yayılır denilmektedir Böyle bir şeyin olması mümkün değildir O kadar enerjinin ısıya dönüşmesi canlının kömürleşmesine neden olur Doğrusu bir önceki paragrafta açıklanmıştır }


  Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması:
  • Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde)
  • Krebs devrinde 2 ATP (enzim-subsrat düzeyinde)
  • ETS de 34 ATP (oksidatif fosforilasyonla)
  • Toplam: 40 ATP
  • Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak)
  • Net Kazanç: 38 ATP


  Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları
  • Glikoz + 6O2 ------------> 6CO2 + 6H2O + 38ATP
  • O2 kullanılır
  • İnorganik yapıda (CO2 ve H2O) son ürünler oluşur
  • 40 ATP üretilir (toplam)
  • Mitokondri görev yapar
  • Canlıların çoğunda gerçekleşir
  • ETS enzimleri görev yapar
  • Krebs devri vardır

  Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları
  • Glikoz --------> 2CO2 + 2 Etil Alkol + 2ATP (veya Glikoz --------> 2 Laktik asit + 2ATP)
  • O2 kullanılmaz
  • Etil alkol, Laktik asit ve Asetik asit gibi organik ürünler oluşur
  • 4 ATP üretilir (toplam)
  • Tamamı stoplazmada gerçekleşir
  • O2'siz solunum yapan az sayıda canlıda ve O2 bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde görülür

  Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri
  • CO2 oluşumu olabilir
  • ATP oluşur ve ATP harcanır
  • Glikoz kullanılır
  • Enzimler görev yapar
  • Glikoliz gerçekleşir
  -----------------------
    2. Cevap: Hücresel Solunum Nedir - Hücresel Solunum Hakkında Bilgi

  Teşekkürler :)
    3. Cevap: Hücresel Solunum Nedir - Hücresel Solunum Hakkında Bilgi

  Flood için kusura bakmayın.Mesajı düzeltme yerini bulmadım da.Hücresel solunum oksijenli ve oksijensiz solunumu tamamen içine alıyor mu ? Alıyorsa çıkan ürünler olarak genel bişey yazılabilir mi ?