Hücre Moleküler Yaklaşım

'Etüt Merkezi' forumunda Aysell tarafından 19 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hücre Moleküler Yaklaşım kitabı

  [​IMG]  İÇİNDEKİLER


  *Hücrelerin Kökeni ve Evrimi
  *Deneysel Model Olarak Hücreler
  *Hücre Biyolojisinin Gereçleri
  *Moleküler Tıp
  *Hücrelerin Moleküler Bileşimi
  *Enzimlerin Biyolojik Katalizörler Olarak Merkezi Rolleri
  *Metabolik Enerji
  *Hücre Bileşenlerinin Biyosentezi
  *Hücre Zarları
  *Katılım, Genler ve DNA
  *Genetik Bilginin Ekspresyonu
  *Rekombinant DNA
  *Nükleik Asitler ve Proteinlerin Saptanması
  *Ökaryotlarda Gen Fonksiyonu
  *Ökaryot Genomlarının Karmaşıklığı
  *Kromozomlar ve Kromatin
  *Tam Genom Dizileri
  *DNA`nın Replikasyonu
  *DNA Onarımı
  *Homolog DNA Dizileri Arasında Rekombinasyon
  *DNA Yeniden Düzenlenmeleri
  *Prokaryotlarda Transkripsiyon
  *Ökaryot RNA Polimerazları ve Genel Transkripsiyon Faktörleri
  *Ökaryotlarda Transkriosiyonun Düzenlenmesi
  *RNA İşlenmesi ve Dönüşümü
  *mRNA`nın Çevrimi
  *Protein Katlanması ve İşlenmesi
  *Protein Fonksiyonunun Düzenlenmesi
  *Proein Yıkımı
  *Nükleer Zarf ve Nükleus ile Sitoplazma Arasındaki Trafik
  *Nükleusun İç Düzeni
  *Nükleolus
  *Mitoz Sürecinde Nükleus
  *Endoplazmik Retikulum
  *Golgi Aygıtı
  *Vezikülle Taşınma Mekanizması
  *Lizozomlar
  *Mitokondriler
  *Oksidatif Fosforilasyon Mekanizması
  *Kloroplastlar ve Diğer Plastidler
  *Fotosentez
  *Peroksimozlar
  *Aktin Filamanlarının Yapısı ve Organizasyonu
  *Aktin, Miyozin ve Hücre Hareketi
  *Ara Filamanlar
  *Mikrotübüller
  *Mikrotübül Motorları ve Hareketleri
  *Plazma Zarının Yapısı
  *Küçük Moleküllerin Taşınması
  *Endositoz
  *Hücre Duvarları ve Hücre Dışı Matris
  *Hücre-Hücre Etkileşimleri
  *Sinyal İletimi Molüklleri ve Reseptörler
  *Hücre Yüzey Reseptörlerinin Fonksiyonları
  *Hücre İçi Sinyal İleti Yolakları
  *Sinyal İletimi ve Hücre İskeleti
  *Gelişim ve Farklılaşma Sinyal İletimi
  *Programlanmış Hücre Ölümünün Düzenlenmesi
  *Ökaryot Hücre Döngüsü
  *Hücre Döngüsü Gelişiminin Düzenleyicileri
  *M Evresi Olayları
  *Mayoz ve Döllenme
  *Kök Hücreler ve Erişkin Dokuların Korunması
  *Kanserin Gelişimi ve Nedenleri
  *Tümör Virusları
  *Onkogenler
  *Tümör Baskılayıcı Genler
  *Moleküler Biyolojinin Kanserden Korunma ve Sağaltım Amacıyla Kullanılması