Homeros Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Haziran 2012 tarihinde açılan konu


 1. Homeros Kimdir Hakkında Bilgi


  Dönemi M.Ö 800
  Yapıtları İlyada ve Odysseia
  Meslek Şair ve Yazar

  Antik Çağ'da yaşamış halk ozanıdır.Bugün ki İzmir bölgesinde, M.Ö 800 yıllarında yaşamıştır.Batı edebiyatında çok büyük etkisi olan İlyada ve Odysseia isimli uzun şiir yapıtlarının sahibidir.Bu yapıtlarında Yunan tarihinde bir dönüm noktası olan Truva Savaşı sırasında Sparta ve müttefiklerinin kazandığı zafer anlatılmaktadır.

  YAŞAMI
  Yaşamıyla ilgili net bilgiler yoktur ama Antik Yunan tarihçilerine göre ve destanların dil özelliklerini inceleyen filologlara göre MÖ 800 lerde yaşadığı kabul edilmiştir.Destanlarında Eski Yunanca'nın İyonya lehçesi kullanılması onun Ege yöresinde, yani bugün ki İzmir ya da Sakız adasında yaşadığı kabul edilmiştir.Bir çok rivayete göre Homeros isimli bir şairin gerçekte yaşadığından şüphe duyulmaktadır.Kendisine atfedilen İlyada ve Odysseia yapıtları ise yüzyıllarca süren sözlü geleneğin ürünü olarak bugünlere gelme ihtimali üzerinde durulmaktadır.Batı edebiyatının tartışmasız ilk örnekleri sayılan bu iki şaheser 3 bin yıl boyunca yazarlara ve şairlere ilham kaynağı olmuştur.Bu efsanevi kişiliğin kesin olarak yaşayıp yaşamadığı tam olarak bilinmemekle birlikle tartışmalara konu olmaktadır.

  İLYADA VE ODYSSEİA
  Yunan efsanesine göre Truva savaşı, Prens Paris'in Sparta Kralı Helen'i kaçırmasıyla başlamıştır.Bu hadiseden sonra Sparta Kralı Menelaus deliye dönmüş bir vaziyette büyük bir ordu toplayarak ve savaşçı Aşil ve İthaka Kralı Odysseus'u da yanına alarak Truva'ya saldırmış ve şehri ele geçirmiştir.  Odysseia'dan önce yazılan İlyada'da Aşil'in öyküsünü ve kuşatmanın son yılını anlatır.Odysseia ise İlyada'nın kaldığı yerden devam eder.Bu iki destan harici Homeros'a atfedilen pek çok eser bulunmaktadır.Fakat İlyada ve Odysseia yapıtlarındaki gibi diğer yapılatlarda da kesin olarak yazanın kim olduğu bilinmemektedir.

  HOMEROS SORUNU
  İlyada ve Odysseia yapıtlarında görülen tür ve yapı bakımından farklılıklar ikisinin aynı yazara ait olmadığı iddialarına neden olmuştur.18.yüzyıl sonlarında Alman filolog Frederic August Wolf her iki yapıtın kısa bölümlerden oluştuğunu, birlik ve bütünlükten yoksunluğunu öne sürerek bu yapıtların Homeros diye birinin yapıtı olamayacağını ileri sürerek 'Homeros sorunu' olarak adlandırılan tarışmalara yol açmıştır