Holografi nedir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 5 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Holografi ve Dennis Gabor

  [​IMG]

  Bugün Google farklı bir logo çalışmasıyla karşımızda. Hologrofik bir Google logosu düzenleyen google tasarımcıları yine insanlarda merak uyandırdı.
  Holografi , lazer ışınlarına dayanılarak gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü işlemine verilen addır. Uzayda bir cismin varlığına ait bilgi bize genellikle ses veya ışık dalgaları halinde ulaşır. Holografi , cisimlerden gelen dal*galardaki bilgi belirli bir şekilde depo edip bu bilgide hiçbir kayıp olmadan tekrar ortaya çıkartmayı sağlayan bir tekniktir. Tekniğe « Holografi » adını bu konuda ilk çalışmaları yapan Dennis Gabor vermiştir. Yunancada «holos» bütün anlamına gel*mektedir. Hologram bir cisimden gelen dalgaya ait toplam bilgiyi yani hem genlik hem faz değerlerini kaydeder. İstendiğinde bu kayıt ortamından orijinal dalga yeniden elde edilir.

  Gabor 1948 de yayınlanan ilk makalesinde holografi k kayıt esas*larını ortaya koymuştur. Normal fiziksel dedektörler ve kayıt ortam*ları sadece dalga şiddeti U2 ye hassas olduklarından tp fazı kaydedi*lemez. Cisimden gelen ışık dalgası kendisi ile frekans ve faz bakı*mından uyumlu (coherent) bir referans dalga ile girişim yaptığında meydana getirilebilen dalganın şiddeti sadece bu dalgaların teker teker şiddetlerine tabi olmayıp aralarındaki faz farkına da tabidir. Bu ise holografini n esasını teşkil etmektedir.

  Optik mercekler birkaç asır önce keşfedilmiş ve optik görüntüle*rin mercekler yardımı ile nasıl meydana getirilebileceği 1900 senele*rinden önce tamamen çözümlenmişti. Bundan sonra fotoğraf tekniği büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Fotoğraf ve holografi teknikleri arasında prensip bakımından çok büyük bir fark bulunmaktadır. Fo*toğraf tekniğinde, görüntü iki boyutlu bir dağılım olarak kaydedilir. Her sahnede ışığın yansıtıldığı çok sayıda nokta mevcuttur. Bu nok*talardan çıkan çeşitli dalgaların meydana getirdiği tek kompleks dalgaya «cisim dalgası» denir. Bu kompleks dalga, fotoğraf tekni*ğinde optik bir mercek yardımı ile dönüştürülerek radyasyon yapan cismin görüntüsü elde edilir. Hologram tekniğinde ise cismin optik olarak meydana getirilmiş görüntüsü değil, cisim dalgasının kendisi kaydedilir. Bu kayıt uygun şekilde yeniden aydınlatıldığı zaman ori*jinal cisim dalgasını tekrar meydana getirmek mümkündür.