Hoca Dehhani Divan Şairi Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 11 Haz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hoca Dehhani

  Doğum 13,yy
  Ölüm 13,yy
  Meslek Divan şairi

  Hoca Dehhani, Türk şair. Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılmaktadır. Farisi ve Türkçe şiirler yazan Dehhani, devrinin çevresinin sosyal hayatını, ahlak, insan ve güzelliğini aksettiren ilk şairlerdendir. Divan şairleri arasında dini konular dışında şiirler yazan ilk kişi olması açısından önem teşkil etmektedir.

  HAYATI
  13.yy.’da yaşamıştır. Aslen Horsanlı olup, Anadolu Selçuklu sarayında yetişmiştir. Hayatı hakkında kaynaklardan elde edinilebilen fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi bilinmese de Horasan’da doğduğu tahmin edilmektedir.Moğol istilası sırasında Anadolu’ya gelip yerleşmiştir. Selçuklu Sultanı III. Alaeddîn Keykubad’ın takdirini kazanmıştır. Sultan’ın isteği üzerine Farisi olarak, 20.000 beyitlik ‘’Selçuklu Şehnamesi’’ni yazmıştır. Ancak eser bugün ortada yoktur.

  DİLİ
  Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer vermiştir. Oğuz Türkçe’sini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır. Şiirleri devrine göre, Türk Edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örnekleri olup, kolay anlaşılan benzetmelere yer vermiştir. Tasavvuf şiirinin hakim olduğu bir çevrede yaşamasına rağmen, şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmemektedir.Din dışı konularda aşk ve şarap şiirleri yazmıştır. Şiirlerini eski Anadolu Türkçesiyle yazan Dehhani’nin elimize ulaşan 9 gazeli 1 tane de kasidesi vardır.