Hizbul Hasin Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 20 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hizbul Hasin DuaSI


  Hizbul Hasin Duası Okunuşu

  Rahman ve rahim olan allahın adıyla

  Sağıma bismillah,soluma bismillah,arkama bismillah,önüme bismillah,üstüme bismillah,allahın adıyla korundum.onun muhkem korumasına dehalet ettim,aşılmaz kalesine gizlendim,güzel isimleri ile donandım celil isminin sırlarına büründüm kavi ve kahir isimlerini esrarının imdadı kuvveti ile üstün geldim,cin ,ins vs düşmanlarıma galip geldim ve muzaffer oldum celal ve ikram sahibi hayy,kayyum en büyük ve en yüce isimlerinin yüksekliği ve güzelliğinin celali ile zırhımı giydim

  Rabbim! En mükerrem ibâdın olan peygamberân-ı izâmın dualarıyla ellerimi(zi) açıyor, yüce arşını omuzlarına yüklediğin Hamele-i Arşın ve diğer melâike-i mukarrebînin lisanlarıyla münezzehiyetini ve ululuğunu ilan ederek Sana yalvarıyorum Senden niyazım, benim gibi aciz ve savunmasız bir kulunu bildik-bilmedik insî, cinnî ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terketmemendir.

  Allahım! Rahmetine, fazlına, lütf u keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lutfetmeni inayetinle beni desteklemeni koruyup kollamanı memur kıldığın vazifelerimi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni başka kapılarda dolaşma ve elâleme el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman sıyanetin ve hıfzın altında bulundurmanı diliyorum.

  Kudreti nâmütenâhî ve merhameti sonsuz Yüce Allahım! Ne olur beni bana bırakma ve ucuptan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur! İçimi, dışımı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emîn eyle ömrümü bir adanmışlık mülâhazası içinde Sana kullukla geçirebilmeye muvaffak kıl yüce nezdindeki ilm-i ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumun önündeki perdeleri kaldır nâdanlarla oturup kalkmak gibi bir pespayeliğe düşürme; düşürme ve sâlih kullarınla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle; neticede beni de o güzel kullarından birisi haline getir!

  Allahım! Beni her türlü bela, musibet ve helâkıma sebep olabilecek bütün tehlikelerden koru alt seviyedeki düşük insanlardan eyleme muhabbet ve sevgi şarabından doyasıya içir ve beni ümitsizlik gibi bütün hastalıkların illeti olabilecek bir ruh bozukluğuna müptela eyleme!

  Bütün iyiliklerin mercii Hazreti Berr ü Rahîmin salât ü selâmı, mahlûkatın nefesleri, yeryüzüne inen yağmur damlaları ve arzdaki nebâtatın sayısı adedince; zâkirler Hakkı zikrettiği, gafiller de Ondan gafil bulunduğu sürece, Seyyid-i Kâinat, mükemmelliğin zirvesi, bütün hayr u hasenât yollarının fatihi ve peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafaya, âl ü ashâbına, tertemiz ve muhtereme zevcelerine ve zürriyyeti üzerine olsun! Amin!