Histoloji Bilimi Doku Bilimi nedir?

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 24 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Dokubilim nedir?

  Biyolojinin canlılardaki dokuların oluşum ve evrimlerini geniş şekilde araştırıp inceleyen bilim dalına dokubilim ya da histoloji denir.

  Canlıların dokularını inceleyen , biyolojinin bir dalı . Doku bilimi . Histoloji , normal hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak , bunların görevleri ile ilgilenen açıklamalarda bulunur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve farklı dokuların birbiri ile ilişikleri de histolojinin konusu içine girer .

  Hücre , hayatını sürdüren organizmanın en ufak birimi olup canlının tüm özelliklerini taşır . Hücreyi inceleyen bilim kolu ” sitoloji ” dir . Bir doku ise , birarada belli fonksiyonu inşa etmek üzere yer alan hücre topluluğudur . Organlarımız çok sayıda dokunun vazife birliği yahut işbölümü yaparak oluşturduğu vücut bölümleridir . Bir organ ( uzuv ) sisteminde , vücutta belli işi inşa etmek üzere vazife almış farklı organlar bulunur . Dolaşım sistemi , kalp , atardamarlar , toplardamarlar ve kılcal damarlardan meydana gelmiş , kanı taşımakla görevli bir organ sistemimizdir . Organlar ve organ sistemlerini ” anatomi ilmi ” inceler .

  Dokularla ilgilenen ilk incelemeleri yapan gözlemciler aralarında , Malpighi , Leuven – Hook , R . Brown , Schleiden ve Schwann en önemlileridir . Bu ilim adamlarının çalışmaları , mikroskobun bulunmasıyla başlamış , hücre elemanlarını , hücre şekillerini , hücreler arasındaki benzerlikleri tesbit etmişlerdir . Çağdaş histolojinin 1830’da Alman fizyoloğu Schwann’ın tüm hayvan ve bitki hücrelerinde ” nüve ” ( nükleus ) nin hücrenin basit ve en mühim kısmı olduğunu açıklamasıyla başladığı onay edilir . Benzer yüzyılın sonlarına dosdoğru mikroskopta , dokuların alınması ve tesbit edilmesinde ortaya çıkarılan teknik ilerlemeler yardımıyla hücre metabolizmasının basit özellikleri açıklanmıştır .
  Histolojide Kullanılan Metodlar

  Histoloji , incelediği dokuyu , vücuttaki haline en yakın şekliyle ele almak zorundadır . O , muhtemel olabilen yanlışlıklara meydan vermemeli , bu şekilde doku ile ilgilenen sahiden uzak kararlara varmamalıdır . Histolojik çalışmalarda kullanılan materyal ( preparatlar ) , incelenebilir hale gelmesi amaçlı , farklı işlemlere elbette tutulur . Şunlar sırasıyla; parça alma , parçayı kesit yapmaya cazip hale getirme ( dondurma , parafinleme ) , kesme , tesbit , boyama , lam üzerine alma olarak sayılı . Parçanın kalınlığı hem bir dokunun aslını bozmayacak , hem bir de ışığın geçmesine müsade verecek civarında olmalıdır . Kesme işlemi , ” mikrotom ” denilen birçok hassas aletlerle yapılır .

  Yaşayan hücrelerin incelenmesi:
  Bir hücrenin yer aldığı ya da vazife yaptığı vücut kısmında incelenmesi büyük zorluklar talep eder . Buna karşı vücudun bir takım dokularını , bu biçimde incelemek imkanı vardır . Barsakları çevreleyen karın zarı buna benzeyen belli inceliği geçmeyen dokuları bulundukları yerden alıp vücuttaki şartların ( ısı , nem , vs ) sağlandığı laboratuvarlarda incelemek mümkündür . Bunun buna benzeyen bir takım dokular , deney hayvanlarının gözlerinin camsı cisimlerine ( kornea ) ekilerek buradan direkt olarak incelemeleri yapılabilmektedir . Bu tür çalışmalar , ancak diğer yollarla incelenmesi kabil olmayan dokularda yapılır .

  Doku ve organ kültürleri:
  Günümüze civarında gelen çalışmalar bitiminde , vücudun anında hemen tüm dokularından alınmış hücreler , laboratuvar şartlarında derlenmiş farklı ortamlarda üretilebilmiştir . Böyle üretilmiş saf hücreler , belli bir tip hücrenin incelenmesi ve özelliklerinin açıklanması amaçlı idealdir . Ana karnındaki hayattan olan farklı organların kalıntıları da , organ kültürlerine ekilerek hücrelerin artması sağlanabilir . Şunlar , yukarıda anlatılan histoloji metodlarına göre hazırlanan preparatlar haline getirilerek incelemeleri yapılır .

  Yaymalar:
  Vücuttaki sıvıların ( kan , balgam , cinsi organ salgıları ) , lam üzerine yayıldıktan bir sonra tesbit edilip boyanarak incelemeleri yapılabilir . Bu biçimde hazırlanan preparatlara yayma denilmektedir . Kandan yapılan yaymadan kan kanseri , bayan cinsi organları ifrazatından yapılan yaymadan rahim kanseri tanı edilebilmekte ya da bu konuyla alakalı bir düşünce sahibi olunabilmektedir .

  Tesbit edilmiş dokuların incelenmesi:
  Yukarıda anlatılan farklı işlemlerden geçirilen doku kesitlerinin incelenmesi , histoloji çalışmalarının temelini teşkil eder . Tesbit maddesinin özelliği; dokuyu öldürmesi , ancak aktif haldeki görünüşünü bozmaması olmalıdır . Tekrardan boyamada kullanılan maddeler , hücrelerin farklı kısımlarını ayırt ettirebilecek biçimde hücre elemanlarına dağılmalıdır .

  Histokimya:
  Hücredeki kimyasal madde dağılışı , bunların fonksiyonları ile ilgilenen bilgi verir . Hücre proteinlerinin ultraviyole ışınlarını absorblama özellikleri , ışığı kırma farkları , farklı proteinlerin belli maddelerle muamele edilince yaptıkları ışıma , radyoizotoplarla yapılan denemeler , bu metodun içine girer . Tekrardan benzer biçimde yağ boyalarının kullanılması , hücredeki yağların dağılışını gösterecektir .

  Elektron mikroskop çalışmaları:
  Hücrenin detaylarının incelenmesi , elektron mikroskobunun bulunması ve histolojide kullanılmaya başlanması ile muhtemel olabilmiştir . Elektron mikroskobu ile 200 . 000 kere büyütme yapılabilmekte ve 15 Angströme civarında olan oluşumlar görülebilmektedir . Ek Olarak fotoğraflarının alınması da muhtemel olabilir . Histopatoloji: Normal mikroskobik yapının bilinmesi , hastalanmış dokuların sağlamlardan ayrılmasında en büyük faydayı sağlar . Histopatoloji , dokularda hastalıklar sırasında ortaya çıkan normalden sapmaları inceler .