Hipnoz Teknikleri

'Güncel Bilgiler' forumunda Wish tarafından 7 Nis 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hipnoz Yaparken Uygulanılan Teknikler
  Hipnoz Metodları
  Hipnoz Çeşitleri


  [​IMG]

  Hipnoz, uygulanmaya başladığı tarihten beri bir çok gelişmeler kaydetmiştir. Her yeni teknik, bir sonraki tekniğe temel teşkil etmiş ve böylece daha kolay uygulanabilir hale getirilmiştir.
  Bazi araştirmacilann metodlari genel olarak hipnoz teknikleri açisindan büyük önem taşımaktadır.

  DELEUZE METODU

  Deleuzea göre hipnotize edilecek şahısla hipnoze edecek şahıs tam bir uyum içinde olmalidir. Hipnotizör sujenin baş parmaklanndan tutar 2-15 dk bekler. Bu esnada hipnotizör sürekli süjenin (Hipnoz edilen kişi) gözlerine bakarak kontrol altina alir. Daha sonra ellerini omuzlannın üzerine koyar. Bir müddet böyle bekledikten sonra omuzundan kaburga kemikleri-ne doğfu yaygin şekilde pablar yaparak hipnotize eder. Deleuze insan vücudunun manyetik güce sahip olduğu ilkesini temel olarak almiştir.

  NOİZETİN METODU

  Bu da bir bakima Deleuzenun metodunun bir çok defada tekrarindan ibarettir.
  Dr. Essdail ise Hintli hipnotizörlerden etkilenmiştir. Ona göre süje karanlik bir odada sirtüstü yatırılır. Hipnotizör süje üzerine eğilerek gözlerine ve midesine hafif ve devamlı paslar yaparak uyumasını sağlar. Burada enteresan olarak hipnotizôrün süjenin gözleri üzerine sicak nefesini vermesi gerekebilir. Çünkü sicak nefesin uyutucu, soğuk nefesin ise uyandırıcı etkisi olduğu o zamanki araştıncılar tarafindan ortaya çikarilmiştir. Essdail bu metoduyla birkaç bini ufak üç yüzü büyük olmal, üzere birçok başarılı ameliyatlar gerçekleştirmiştir.
  FARİA isimli rahip ise süje üzerinde telkinin etkili olduğunu savunmuştur. İri gözlü heybetli gôrünü§üyle zamaninin Fransasında bir hayli ilgi toplayan Faria, süjeleriain gözleri içine bakarak otoritesini kullanmak suretiyle kolayca hipnotizmayı gerçekleştirmiştir.

  BRAİD METODU

  Dr. Braid, hipnoz tekniğinde yardimci aletlerden yararlanmıştir. Ona göre hipnoz gözlerin yorulması ile başlar ve derinleşir. Sujenin karşısına duran hipnotizör, elindeki parlak cismi (saydam kUre, metal) sujenin gözlerine 450 lik aqi yapacak şekilde tutar. Bu esnada suje telkinle §artlanchrilir. Eğer hipnoza yatkin bir kişi ise dikkatli bakmadan dolayi göz kaslan yorulacak, göz bebeği pupillası önce daralmakla birlikte sonra genişleyip sabit bir pozisyonda matlaşacaktır. Burada dikkat edilecek husus sujenin gözlerini kırpmamasıdır.

  CHARCOT METODU

  Bu metodun genel prensibi de Dr. Braidin metodunda-ki gibidir. Fixation temel olarak kullanilir.

  DR. BERNELÉMiN USULÜ:

  Bernheim telkini büyük ustalıkla kullanan bir hipnozitôrdür. Ona göre suje evvela yapilacak işin zararsiz olduğu bilincine van-nalidir. Hipnozitör bunu sagladiktan sonra şu telkinleri vermeye başlar. “Gözlerime dikkatle bakınız ve yalniz uykuyu dü§ününüz Göz kapaklarınız agirla§iyor göttikçe daha çok agirla5iyor. Daha agir artık kar5i konulmaz bir güç onlara birleştiriyor. Kapaniyor kapaniyor Daha sonra bazi testlerle hipnozun derinleşmesini sağlar. Şüphesiz telkinde sesin de büyük önemi vardir. Zira şevkatli, güven verici ve yumuşak lisan hipnoz için vazgeçilmez öğedir.

  JAGOTUN USULLLERi

  Jagot hipnotizmanın başarılı bir tatbikatçısıdır. Deneylerinde başarıya ulaşmak için her türlü vas i tayi ve özellikle telkini kullanmi5tir.
  P.C. Jagot süjeye rahat bir koltuğa oturtarak, kendisi ayakta durmak suretiyle telkine başlar. Süjenin bütün kaslarının gevşemiş olduğunu söyleyerek rahatlarnasini sağlar. Si1jenin baş parmaklarinin tırnaklanna sikica tazyik ederek dikkatinin toplanmasini sağ-lar. Daha sonra süjeye devamlı uykusunun olduğunu ve bu uykunun da bütün vücudunu kapladığını telkin eder. Hipnoza meyli olan kimse bu telkinler yönünde kendini hipnotizöre teslim eder. Fakat bu daha ba5langlçtir. İlk safha geçince hipnotizör telkin bambordımanına devam edip kontrolü tamamen eline alir. Jagotun bu metodu, gerçekten etkili bir yöntemdir. Çünkü süjeye güven dolu bir yaklaşım bir çok şeyin baştan halledilmiş olması demektir. Jagottan sonra bu metod daha da geliştirilmiştir.

  DR. BER il .1 ONTTN METODU

  Enteresan bir kullanış yeri olarak Dr. Berillon hipnozu itaatsiz, hırçın tabiatlı çocuklari terbiye etmek ve
  akillandinnak için kullanmıştır. Telkin ve hipnozun çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğu Dr. Berillon tarafindan ortaya çikarilmiştir. Çünkü çocuklar temkine müsaittir. Bu hususta yani pedogojik eğitimde telkinin önemli bir yeri olduğunu başta Berillon olmak üzere Bernheim, Liebeault ta savunmuşlardır. Çocuk hipnoza alinirken bazi ön bilgiler istenir. Çocuga, mü§fik bir tavırla yakla5ilir. Hipnozun korkulacak bir şey ohnadiÊi telkin edilir. Daha sonra çocuğun gözlerine bakarak monoton bir şekilde gözlerinin yorulduğu ve az zaman sonra derin bir uykuya varacağı telkin edilir. Genellikle çocuklarin büyük bir kesme bu şekilde kolayca hipnoza girer. Burada dikkat gerektiren husus çocuğun psikolojik yapisinin bilinmesidir.
  Görülüyor ki hipnoz yapma teknikleri çok çeşitlidir. Yukarda da belirtildi gibi, her hipnotizör kendi kabiliyetine göre çeşitli metodları kullanabilir. Unutulmamalidir ki hangi metod olursa olsun, siijenin ve hipnotiz6riin durumu büyük önem teşkil eder. Çünkü bunlardan birinin uyumsuzluğu, hangi metod kullanılırsa kullanılsın o seansin başarısızlıkla sonuçlanması demektir.
   
 2. Cevap: Hipnoz Teknikleri

  Çok güzel bir paylaşım... Ben çoktan hipnoza hazırım :) BRAİD METODU ile dedemden kalan köstekli saati tavana asıp sallandırıcam :f20:böylece kendimi hipnoz ederek rüya bile görmeden günlerce uyumayı denicem olursa süper olucak :f40: :f30::)
   
 3. Cevap: Hipnoz Teknikleri

  Bana hipnoza gerek yok ayakta uyuyorum :f30:
   
  Son düzenleme: 7 Nis 2010