Hint mitolojisi hakkında bilgi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 11 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. hint mitolojisi hakkında kısa bilgi,
  hint mitolojisi hakkında genel bilgi,


  Hint Mitolojisi

  Hint mitolojisi son derece renkli ve içine girdikçe karmaşıklaşan görkemli bir birikimdir. Bu birikime ait en eski yazılı belgeler Vedalar'dır. Yaşanan toplumsal ve siyasi gelişmelerle birlikte mitoloji de değişiklikler göstermiş ve kimi tanrılar gücünü yitirerek sahneden silinirken yerini yeni tanrılara bırakmıştır. Bu nedenle Hint mitolojisini kesintisiz bir bütün olarak ele almak yanlıştır. Hint mitolojisini, edebiyatı esas alarak Vedik ve Epik olarak iki temel döneme ayırmak mümkündür.

  Eski ilahilerde güneş tanrısına, ay tanrısına veya ateş tanrısına değil, güneş, ay ya da ateşin bizzat kendisine tapınılmıştır. Çünkü bunlar ve bunlar gibi tanrılar doğal fenomenlerin birer görünüşüdür. Bu doğal fenomenler Rgveda'dan itibaren mitolojik figürlere dönüşmüş ve pekçok tanrı ve tanrıça ortaya çıkmıştır. Bu çok geniş ve karışık bir mitolojide, Vedik dönemin tanrılaştırılmış doğa olayları ile epik dönemin tanrıları, insan-tanrı kahramanları birbirine karışır, bir harman olur.

  Birbirine zaman zaman üstünlük kuran eril ve dişil inançlar yanyana yaşamaktadır. Doğadaki canlılar, ölüler, ruhlar en üstün güçler olarak ileri sürülebilmektedir. Mitoloji, ilkel inançlarla dışarıdan gelen etkilerin kaynaşmasıyla daha bir geniş, daha bir karmaşık hale gelmektedir. Değişik tanrılara aynı niteliklerin verilmesi, hatta aynı isimlerle seslenilmesi bu karışıklığı daha da artırır.
  Alıntı​