Hikaye nedir? Nasıl yazılır?

'Eğitim Merkezi' forumunda YAREN tarafından 5 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hikaye nedir,
  Hikaye Nasıl yazılır,
  Hikayenin bölümleri


  Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara öykü(hikaye) denir.

  Genellikle romandan kısa olurlar, dar bir zamanı kapsarlar, kişileri romana göre daha azdır, anlatılanları tek ve sınırlıdır ve olayla ilgili yer ve zaman belirtirler
  Serim düğüm ve çözüm denilen üç bölümden oluşurlar
  Olayı sürükleyen bir kişi (öykünün kahramanı) vardır
  Hikaye kısalığı ve kurgusuyla masala, kişilerin nitelendirilmesi, eylemin işlenişi ve canlandırılmasıyla da romana yaklaşır
  Hikayenin kısalığı yapısal olarak, kişinin niteliğiyle geliştiği eylem arasındaki sıkı bağdan kaynaklanır
  Hikayenin çerçevesi, çoğu kez anlatıcının durumunu belirterek çizilir
  Halk hikayeleri; konuları bakımından, Aşk Hikayeleri ve Kahramanlık Hikayeleri olarak ikiye ayrılır
  Aşk hikayelerine örnek olarak Kerem ile Aslı’yı, kahramanlık hikayelerine ise Köroğlu ile Kirmanşah’ı verebiliriz
  Türk hikayeciliği en parlak dönemini, Cumhuriyet döneminde yaşamıştır
  Edebiyat-ı cedide döneminde hikaye türleri iyice gelişmiştir
  Bu dönemdeki yazarların çoğu (Halide Edip Adıvar, Hüseyin Cahit Yalçın vb) romancılığı öne almışlardır, hikayeciliği bir yan uğraş olarak kullanmışlardır


  Nasıl yazılır?

  Kuru söz akılda kalır mı?
  Bir kulaktan girer diğerinden çıkar
  Bu yüzden eski çağlardan beri hikayeler anlatılır
  İnsanları olaylarla etkilemek daha kolaydır
  Her insan dinlediği ya da okuduğu hikayeden kendince bir ders çıkarır
  Eskiden yazının olmadığı ve insanların yazıyı az kullandığı zamanlarda hikayeler sözlü anlatılırmış
  Son birkaç yüzyıldır kitaplardan okunurken internette daha fazla hikaye görür olduk

  Hikaye bir olayın kurgulanarak anlatılmasıdır
  Romandan farkı çok fazla olay örgüsü ve karakter içermemesidir
  Hikaye yazmak bu yüzden daha kolaydır
  Herkes hikaye yazabilir ama roman yazamaz
  Roman sabır ister


  Hikayeler de iki bölümde incelenmelidir

  1- Kısa hikayeler
  2- Uzun hikayeler

  Kısa hikayeler (öyküler): Kısa öykülerin olay kahramanları sınırlıdır
  Birkaç kişiyi geçmez
  Olay örgüsü çok kısadır ve etkileyici olmak zorundadır
  Tek bir konu üzerinde durulur

  Uzun hikayeler: Öykülerden biraz farlıdırlar
  Birkaç bölüm halinde yazılabilirler
  Olay kahramanları daha fazla olabilir
  Birkaç olayın iç içe geçmesinden oluşabilir
  Roman kadar karmaşık değildir, öykü gibi de basit ve kısa değildir

  Hikayede anlatış tarzı çok önemlidir
  Hikayeyi anlatan kişi ya birinci tekil kişi yani ben ya da üçüncü tekil kişi olabilir
  Hikayeyi birinci tekil kişi anlatıyorsa duygularını anlatmak çok kolaydır
  Fakat bir dezavantajı vardır
  Yapılan davranışları ya da duyguları dışarıdan göremeyiz
  Tek taraflı ve yanlı düşünmemize neden olur
  En güzeli üçüncü tekil kişi kullanmaktır
  Bu şekilde hikayemiz daha inandırıcı olur
  Üçüncü tekil kişiler hikayeyi gördükleri gibi anlatırlar
  Hikaye kahramanının düşüncelerini duyamayız
  Konuşmalarını duyabiliriz ve davranışlarını görebiliriz

  Yazar davranışları tasvir etmelidir
  Eylemler insanın gözünün önüne gelmelidir
  Konuşulanlar duyulmalıdır
  Tıpkı televizyonda ya da sinemada bir film seyrediyor gibi hissetmelidir okuyucu
  Böyle olması günümüzün okuyucuları için önemlidir
  Çünkü artık görsellik televizyonlar sayesinde daha ön plana çıkıyor
  Okuduğunu gözünün önünde canlandırabilen bir okuyucu ise bundan zevk alır ve asla sıkılmaz

  Hikayenin dili de önemlidir
  Dilbilgisine dikkat etmek gerekir
  Okuyucuyu sıkmamak için uzun uzun cümleler kullanılmaz
  Eylemler anlatılırken birkaç kelimelik cümlelerle anlatılırsa göz önüne getirilip canlandırma daha kolay olur
  Sıfat yerine de imgeler kullanılırsa etkiyi artırır

  Hikaye kahramanlarını konuştururken, o şunu dedi, bu bunu dedi demekten kaçınmalıyız
  Olayın akıcılığını bozar
  Tırnak işaretleri kullanıp her kahramanın konuşmasını birbirinden ayıracak olursak daha akıcı olur