Hidrostatik nedir? Kısaca

'Ders notları' forumunda Merve tarafından 24 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. Hidrostatik ne demektir ? özet
  Akışkanlar statiği veya hidrostatik, akışkanlar mekaniğinin dinlenme halindeki sıvıları inceleyen dalıdır. Sıvıların istirahat halinde hangi koşullar altında kararlı denge halinde bulunduğunu incelemektedir. Hareket halindeki sıvıların çalışma prensiplerini inceleyen akışkanlar dinamiğinin tersidir.

  Hidrostatik hidrolik biliminin temelidir. Ekipmanların depolanması, taşınması ve sıvıların kullanımı amacıyla mühendislik bilimlerinde kullanılmaktadır. Tıp (kan basıncı bağlamında), meteoroloji, jeofizik (levha tektoniği ve Dünya'nın yerçekimi alanının anomalilerini anlamak amacıyla), astrofizik ve diğer birçok alanlarda kullanımı mevcuttur.
    2. Hidrostatik

  Bir tahta parçasını suya atarsak yüzer. Tahtayı suyun içine doğru itip bırakırsak, yeniden su yüzüne yükseldiğini görürüz. Su tahtayı kaldırır, yani tahtanın üzerine yukarı doğru bir kuvvet uygular. Buna “su üzerinde durabilme” özelliği denir. Suya ağır bir cisim atarsak, battığını görürüz. Cismi dengede duracak biçimde bir şeye astıktan sonra suya daldıralım. Cismin ‘ suyun dışındayken olduğundan daha hafif çektiğini görürüz. Meydana gelen ağırlık kaybı, suyun cisim üzerindeki yukarı doğru itişinden ileri gelir. Buna suyun “kaldırma” özelliği denir. Cisim iyice suya daldırılırsa, suyun bir kısmını yana iter, yani suyun yer değiştirmesine yol açar. Bu yer değiştirmiş olan suyu tartalım; suyun yukarı kaldırma özelliğinden dolayı cismin kaybetmiş olduğu ağırlığa eşit olduğunu görürüz. Yaptığımız bu deney Arşimet ilkesinin gerçekliğini doğrular, îlke yalnız su için değil, bütün sıvılar ve gazlar için geçerlidir. Arşimet kanunu hareketsiz sıvıları inceleyen bir bilim dalı olan hidrostatiğin temel kanunlarından biridir.

  Cisim sudan daha hafifse yüzer. Cisim bir sıvı içinde yüzüyorsa, cismin ağırlığı yer değiştirmesine neden olduğu sıvının ağırlığına eşittir.

  Arşimet ilkesinin en önemli uygulanma alam gemilerdir Gemiler çelikten yapılır ve binlerce ton ağırlıktadır. Öyleyken, yüzebilirler. Çünkü büyük miktarda suyun yer değiştirmesine yol açarlar. Yer değiştirmesine neden olduğu suyun kaldırışı geminin toplam ağırlığını dengeleyene kadar gemi suyun içine batar. Arşimet ilkesinin başka bir önemli uygulama alanı da “hidrometre”dir. Hidrometre sıvıların yoğunluğunu ölçmeye yarayan bir aygıttır.