Hidrosfer Nedir - Hidrosfer Hakkında Bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 10 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hidrosfer ne demek
  Hidrosferin tanımı, özellikleri

  Okyanuslar ve denizler:Okyanuslar kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütleleridir Denizler ise okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarıdır Okyanus ve denizleri birbirinden ayıran en önemli etmenler şunlardır:
  * Derinlik
  * Kapladıkları alan
  * Tuzluluk
  * Akıntı sistemleri
  * Sıcaklık
  * Karaların fiziksel özelliklerinde etkilenme
  Her adanın belli bir kıtanın malı ve parçası sayılması gibi, her denizde belli bir okyanusun parçasıdır Bu nedenle denizleri,okyanusla meydana getirdiği bağlantıya dayanarak üç kısma ayırırız
  a)- Kenar denizler:Okyanusların hemen yanında, kıtalara sokulmuş körfezler durumundadır Örneğin; umman denizi vb
  b)- Karalar ve kıtalar arasında kalmış denizler:Bu tip denizlere en güzel örnek Akdeniz’dir Okyanusla bağlantısı,bir eşik meydana getiren dar bir boğaz iledir Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları arasında kalan Akdeniz geniş anlamda Marmara ,Karadeniz ve zad denizi de içine alır
  c)-Kapalı denizler:Bunlar aslında suları tuz olan göllerdir Çünkü okyanusla hiçbir bağlantısı yoktur Hazar denizi gibi
  Deniz sularının fiziksel ve kimyasal özelikleri:
  Tuzluluk: Bir litre deniz suyunda erimiş halde bulunan madensel tuzların gr olarak ağırlığıdır Örneğin: okyanusların ortalama tuzluğu 35’tir,denildiğinde, 1litre okyanus suyunda 35gr çeşitli erimiş madde bulunduğu anlaşılır
  Deniz suyundaki başlıca kimyasal maddeler şunlardır:
  Sodyum klorür: %78,32
  Potasyum klorür: %1,69
  Magnezyum klorür: %9,44
  Magnezyum sülfat: %6,40
  Kalsiyum sülfat: %3,94,
  Toplam : 99,79
  Deniz suyunun tuzluluk oranı sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir Sıcaklık buharlaşmaya bu da tuzluluk oranın artmasına yol açar Deniz suyu tuzluluk oranı ortalama %35tir Deniz suyu tuzluluğunu çok azda olsa denize dökülen akarsular ve yağışlarda etkiler Deniz suyu tuzluluğu en fazla olan deniz %65 ile Kızıldeniz,en az olan denizde %01 ile Baltık denizidir
  Yurdumuz da Akdeniz’den,Karadeniz’e doğru gidildikçe enleme bağlı olarak tuzluluk oranının azaldığı görülür Aynı durum gidildikçe de gözlenir