Hibritleşme Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda By RiZeLi tarafından 26 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Hibritleşme Nedir?
  Hibritleşme  DNA hibritleşmesi; birbirine eşlenik iki adet tek sarmal nükleik asit dizisinin çift sarmallı tek bir yapı haline gelmesi işlemidir
  Yapay olarak çoğaltılmış ve DNA probları olarak hazırlanmış olan spesifik DNA frangmentlerinin niteliği araştırılacak olan hedef DNA molekülü ile birleştirilmesi işlemine "hibridizasyon" denir.

  Nükleotitlerin, normal şartlar altında kendilerine karşılık gelen eşlerine bağlanma özellikleri vardır DNA'da Guanin ile Sitozin ve Adenin ile Timin birbirine komplemanterdir Bu yüzden birbirine tamamen komplemanter iki adet tek sarmal nükleik asit dizisi kolaylıkla birbirine bağlanır Buna "yapışma" adı verilir İki dizilimdeki tek nükleotit farklılığı bile yapışmayı zorlaştırır
  Bu işlemin tersine "denatürasyon" ya da "erime" adı verilir Çift sarmallı bir DNA molekülü ısı veya pH ile denatüre edilebilir Bu durumda çift sarmal açılıp tek sarmallı iki yapı haline gelir.

  DNA'nın hibritleşme ve denatüre olma özelliğinden birçok moleküler teknikte yararlanılmaktadır