Her Müslümanın Bilmesi Gereken önemli bilgiler

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 4 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. 1. Müslümanmısın?
  Elhamdülillah Müslümanım.

  2. Müslümanım demenin manası nedir?
  Allah'ı bir bilmekHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir.

  3. Ne zamandan beri Müslümansın?
  "Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım.

  4. "Bela" zamanı neye derler?
  Misak'a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
  "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu.
  Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.

  5. Rabbin kimdir?
  Allah

  6. Seni kim yarattı?
  Allah

  7. Sen kimin kulusun ?
  Allah'ın kuluyum.

  8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?
  Allah birdir derim.

  9. Allah'ın bir olduğuna delilin nedir?
  Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir.

  10. Bunun manası nedir?
  Sen söyleki ey Habibim Allah birdir..

  11. Allah'ın varlığına akli delilin nedir?
  Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.

  12. Allah'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
  Caiz değildir. Çünkü akıl Allah'ın zatını anlamaktan acizdir. Allah'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.

  13. Nereden geldinHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler nereye gideceksin?
  Allah'dan geldimHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Allah'a gideceğim

  14.Niçin geldin?
  Allah'a kulluk için

  15. İman-ı yeis nedir?
  Firavun gibi ölürken iman etmektir.

  16. Bu iman muteber midir?
  Değildir.

  17. Tevbei yeis nedir?
  İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

  18. Bu tevbe muteber midir?
  Muteberdir.

  19. Dinin hangi dindir?
  İslam dinidir.

  20. Kitabın hangi kitaptır?
  Kur'an'dır.

  21. Kıblen neresidir?
  Kabe-i Muazzamadır.

  22. Kimin zürriyetindensin?
  Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim.

  23. Kimin milletindensin?
  İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim.

  24. Kimin ümmetindensin?
  Muhammed Aleyhisselamın.

  25. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
  Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra"sındadır.

  26. Peygamberimizin kaç adı vardır?
  Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: MuhammedHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler MustafaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler AhmedHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Mahmud.

  27. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
  Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

  28. Peygamberimizin babasının adı nedir?
  Abdullah'tır.

  29. Annesinin adı nedir?
  Amine'dir.

  30. Süt annesinin adı nedir?
  Şifa Hatun'dur.

  31. Dedesinin adı nedir?
  Abdülmüttaliptir.

  32. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
  40 yaşında.

  33. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
  23 sene peygamberlik yaptı.

  34. Peygamberimiz nerede doğdu?
  Mekke-i Mükerreme'de.

  35. Hangi tarihte doğdu?
  571 tarihinde

  36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
  622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

  37. Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
  632 yılındaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler 63 yaşında sona erdi.

  38. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
  Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)'dir.

  39. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
  Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.

  40. Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
  1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Cool Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti MariyeHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler (r.a)

  41. Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
  Onlar bütün müminlerin annesidir.

  42. Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
  Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

  43. Peygamberimizin son hanımı kimdir?
  Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.

  44. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
  PeygamberimizHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını teminHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymakHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler bazılarını sefaletten kurtarmakHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve e kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır.

  45. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
  Hz. Aişe (r.a)'dır.

  46. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
  Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

  47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
  İ ki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.

  48. Bunlar kimin çocuklarıdır?
  Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)'nındır.

  49. Allah'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
  Tevhid'dir.

  50. Tevhid nedir?
  Allah'ı bir bilmekHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler yalnız ona kulluk etmektir.

  51. Allah'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
  Şirk'tir.

  52. Şirk nedir?
  Allah'a ortak koşmakHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ondan başka Allah olduğunu söylemek.

  53. Peygamber kime denir?
  Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah'ın vazifelendirdiği zata denir.

  54. AllahHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler peygamberleri niçin gönderdi?
  Şirkten korumakHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler tevhide çağırmak için

  55. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört binHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler bir rivayete göreHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler iki yüz yirmi dört bin.

  56. En büyük peygamberler kaçtır?
  5 dir. Hz.Muhammed (s.a.v)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Hz.Nuh (a.s.)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Hz.İbrahim (a.s.)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.

  57. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  Yirmisekiz.

  58. İsimlerini sayarmısınız?
  AdemHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İdrisHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler NuhHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler HudHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler SalihHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İbrahimHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler LutHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İsmailHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İshakHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler YakupHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler YusufHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler EyyupHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ŞuaypHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler MusaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler HarunHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler DavudHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler SüleymanHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler YunusHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İlyasHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ElyesaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ZülkiflHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ZekerriyyaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler YahyaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İsaHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ÜzeyrHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler LokmanHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. ÜzeytrHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidirHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler demişlerdir.

  59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanlığa mı gönderildi?
  Bütün insanlığa gönderildi.

  60. Resul nedir?
  Müstakil bir şeriat getiren veya evvelki peygamberinşeriatına yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

  61. Nebi nedir?
  Kendisinden önce veeya zamanındaki resulun şeriatına tabi olan peygamberdir. Her resul aynı zamanda n irHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler fakat her nebi resul değildir.Her resul aynı zamanda n ir. Fakat her nebi resul değildir. Her ikisine peygamber denir.

  62. İlk nebi kimdir?
  Adem (a.s.) dır.

  63. İlk resul kimdir?
  Nuh (a.s.) dır.

  64.İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
  Dirilecekler

  65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
  Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler.

  66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
  Dinden çıkarHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler kâfir olur.

  67. Melek nedir?
  Allah'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilenHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

  68. Dört büyük melek hangileridir?
  CebrailHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler MikailHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İsrafil ve Azrail (A.S.)

  69. Meleklerin görevleri nelerdir?
  Allah'a hamd etmekHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler O'nu tesbih etmekHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler O'nu zikr etmek. OHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ne emrediyorsa onu yapmaktır.
  Bazı meleklerin özel görevleri vardır.

  70. Cebrail'in görevi nedir?
  Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

  71. Mikail'in görevi nedir?
  Tabiat olaylarıHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler rızık taksimatıyla görevlidir.

  72. İsrafil'in görevi nedir?
  Kıyamette Sur'a üflemek

  73. Azrail'in görevi nedir?
  Allah'ın emriyle can almak

  74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
  Tevrat Musa (A.S.)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Zebur Davud (A.S.)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İncil İsa (A.S.)Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

  75. Suhuf ne demektirHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
  Cenab-ı Hakk'ınHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Şit (A.S.) 50Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İdris (A.S.) 30Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.

  76. Mezhep kaçtır?
  İkidir.

  77. Nelerdir?
  İtikatta mezhepHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler amelde mezhep.

  78. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
  İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

  79. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
  Dörttür. HanefiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ŞafiiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler MalikiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Hanbeli mezhepleridir.

  80. İtikatta mezhebin nedir?
  Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebir.

  81. Amelde mezhebin nedir?
  Hanefi mezhebidir.

  82. Bizim itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
  Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

  83. ŞafiiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?
  Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleridir.

  84. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidirHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ne zaman vefat etmiştir?
  Semerkand'ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.

  85. İmam Ebü'l Hasani'l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
  Basra'lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.

  86. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtırHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler sayarmısınız?
  Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.

  87. Kaç tane kandil vardırHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler nelerdir?
  Beş tane kandil vardır.
  Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.
  Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile olduğunu anladığı gecedir.
  Mirac Kandili : PeygamberimizinHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ilahi saltanatı seyretmek üzere Allah'ın daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettiği gecedir.
  Berat Kandili : Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildiğiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiğiHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.
  Kadir Gecesi : Kur'an-ı Kerim'in dünya semasındanPeygamberimize indirilmeye başladığı gecedir.

  88. Kabir suali kime sorulmaz?
  PeygamberlereHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler çocuklara ve delilere

  89. Din nedir?
  Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıranHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler ilahi bir kanundur.

  90. İslam nedir?
  Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdikHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler dil ile ikrar edipHer Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler onları bütün hayatında yaşamaktır.


  ALıntıdır.​
   
 2. Cevap: Her Müslümanın Bilmesi Gereken Sualler

  Ben bunu ezbere biliorm baya ugrasmıstım KUR'AN Kursunda