Her Doktor Antibiyotik Yazamayacak

'Sağlık Rehberi' forumunda ZeuS tarafından 15 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Her Hekim Antibiyotik Yazamayacak
  Bazı antibiyotikler enfeksiyon hastalıkları uzmanı dışındaki hekimlerce yazılamayacaK
  Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Haluk Vahapoğlu 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliin, bazı antibiyotiklerin enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimlerle birlikte hematoloji, onkoloji ya da göğüs hastalıkları uzman hekimi tarafından da reçete edilebilmesine imkan tanıyan hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Danıştayda dava açtı.  Davayı görüşen Danıştay 10. Dairesi düzenlemeyi hukuka aykırı bularak yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
  Buna göre; Piperasilin-Tazobaktam, Tikarsilin Klavulanat, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefepim, İmipenem, Meropenem, Ertapenem, Doripenem, Tigecycline, Isepamisin, Vankomisin, Teikoplanin ve sodyum fucidat enjektabl formu etken maddeli antibiyotikler yalnızca enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçete edilebilecek.

  Davalı SGK'nın karara itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz olması halinde konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Ağu 2014