Hemşirenin hastasına karşı görevleri ve sorumlulukları

'Ders notları' forumunda Wish tarafından 3 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hemşirenin hastasına karşı görevleri ve sorumlulukları

  · Hemşirenin hastanın gereksinimlerini bilmesi gerekir ve bunların karşılanmasından sorumludur.
  · Sorumlu olduğu hastanın; bakım planını hazırlar,yürütür, denetler ve değerlendirir.

  · Hastanın; fiziksel gereksinimlerinin ve alışkanlıklarının meydana çıkmasını sağlar.
  · Hastanın; ruhsal, duygusal, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini, alışkanlıklarını ve bunların kaynağını değerlendirir.
  · Hastane ve toplumun, hastaya yararlı her türlü kaynağı ile ilgilenir.
  · Başhemşire, hekim, ve diğer personelle birlikte çalışır ve sorumlulukları paylaşır.
  · Hasta, hasta ailesi, doktor, hastane personeli ve diğer kurumlar ile bağ kurar ve haberleşmeyi sağlar.
  · Hastaya iyi , başarılı bir bakım ve rehabilitasyon sağlanmasında en iyi yardımın kendisinden geleceğine inanır.
  · Tedavinin hasta için önemini anlar ve hasta ailesine bilgi verir.
  · Hastalığı belirti, reaksiyon ve iyiliğe gidişi yönünden sürekli olarak değerlendirir.
  · Gereken kimselere hastalık hakkında rapor verir.
  · Hastanın ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ile birlikte sağlık eğitimi ve rehabilitasyonuna yardım eder.
  · Hastanın fiziksel ve ruhsal sağlığı için gerekli ortamı yaratır.
  · Sorumluluğu altındaki hasta bakımı ile ilgili personeli eğitir ve yönetir.

  Hemşirenin bir diğer sorumluluğu da; tıbbi direktifler ile ilgilidir.
  Hekimler tarafından yazılı olarak bildirilen tıbbi tanıya ve tedaviye yönelik işlemleri uygular.
  Hekim tarafından verilmiş olan ilaçları uygular.