Helaya girerken çıkarken hangi dualar okunur

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 16 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Helaya girerken çıkarken hangi dualar okunur

  Tuvalete gideceği sırada okunur:
  “Allahumme innî eûzu bike mine’r-ricsi’l-habîsi’l-muhbisi mine’ş-şeytâni’r-racîm” (Allahım, pislikten, kötü, kavulmuş şeytandan sana sığınırım.)

  Tuvaletten çıkınca şu okunur:
  “Elhamdu lillâhillezî ezhebe annî mâ-yu’zînî ve emseke aleyye mâ yenfeunî subhaneke ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” (Bana eziyet veren şeyi benden gideren, bana yararlı olanı bende bırakan Allah’a hamdolsun. Yücesin Rabbim, mağfiretine sığınıyorum, Rabbimiz, dönüş sanadır.)

  Hadîs-i şerîfde: “Cin ve şeytanlar halâda i