Hazreti Alinin Adaletle İle İlgili Sözleri

'Dini Bilgiler' forumunda Erva tarafından 14 Ocak 2014 tarihinde açılan konu


 1. Hz. Ali'nin Adaletle İlgili Sözleri

  • Dostun ve düşmanın hakkında adil ol, fakirlik ve zenginlikte ise mutedil ol!
  • Adalet halkın dayanağı, hakimlerin güzelliğidir
  • Şehirlerde adaletli olana Allah rahmetini yayar.
  • Adalet beğenilen, zulüm ise beğenilmeyendir.
  • Zanna dayanarak hüküm vermek adaletten değildir.
  • Siyasetçi olmak için adil olmak yeterlidir.
  • Siyasetlerin en hayırlısı adalettir.
  • Adalet imanın başı, iyiliklerin toplayıcısıdır.
  • Bineğin adalet olsun, zira ona binen padişah olur.
  • Adalet en büyük zenginliktir.
  • İki şeyin sevabı ölçülmez: Af ve adalet.
  • Adalet ölçü, zulüm ise helaktir
  • Zayıfları adaletinden ümitsiz etme!
  • Adaletin güzelliği halkın düzenidir
  • Kendine zulmeden, başkasına nasıl adaletli davranır?
  • Allah, adaletli davrananın saltanat ve mülkünü sağlamlaştırır.
  • Adalette, Allah’ın sünnetine uymak ve devletlerin istikrarı vardır.
  • Halkın en adili, hak üzere hükmedenidir.
  • Adalette genişlik vardır; adaletin zor geldiği kimseye zulüm daha zor gelir.
  • Adil, iki mükâfattın en iyisini bekleyen gözetleyicidir.
  • Adalet, ona amel edeni zulümlerin kıskacından rahatlığa çıkarır.
  • Gerçekten de Allah, adalet ve ihsanı emretmiş, çirkin sıfatlardan ve zulümdense men etmiştir.
  • Haksızlık bitmedikçe adalet asla sağlanmaz.
  • Zulümle alınan şeyleri geri vermek gibi üstün adalet yoktur.
  • Adaleti al, çok bağışta bulun, böylece iki menkıbeyi ele getirmiş olursun.
  • Adaletin siyaseti üçtür: Kararlılıkta ılımlı olmak, adaleti sonuna vardırmak, mutedil bir şekilde ihsan etmek.
  • Kimin dışı içiyle bir olur, ameli sözünü doğrularsa böyle kimse emaneti yerine getirmiş ve adaleti sabit olmuştur.
  • Nice adil (gözüken) insanlar vardır ki, zalimdirler.
  • Zulümden kaçınmak, adaletin gerektirdiği şeylerdendir.
  • Adaletin son derecesi insanın kendi nefsine karşı adil olmasıdır.