Hayvanların Zekatı Hakkında Bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 9 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Hayvanlarda Zekat Hakkında Bilgi

  Sığırın zekâtı
  Sual: Sığırın zekâtı nasıldır, kaç sığır için kaç tane vermek gerekir?
  CEVAP
  30dan az sığırı olan, bunların zekâtını vermez. 30 sığır için bir tane, bir yaşını aşmış erkek veya dişi buzağı verilir. 39a kadar hep böyledir. 40tan 59a kadar sığırı olan, bir tane, iki yaşını bitirmiş, erkek veya dişi dana verir. 60tan 69a kadar sığır için, iki buzağı verilir. 70 sığır için, bir dana ile bir buzağı verilir. 70ten sonra, her 10 tane için, böyle hesap edilir. Her 30 tane için bir buzağı, her 40 tane için bir dana artmaktadır. 80 olunca, iki dana artmaktadır. Manda zekâtı da sığır gibidir. (S. Ebediyye)

  Deve zekâtı
  Sual: Develerin zekâtı dişi deve olarak mı verilir?
  CEVAP
  Beş devesi olan, bir koyun verir. 24e kadar dört koyun verilir. 25ten 35e kadar olan deve için, iki yaşına girmiş bir yavru dişi deve verilir. 36dan 45e kadar, üç yaşına girmiş dişi deve yavrusu verilir. 46dan 60a kadar, yük vurulabilecek, dört yaşına girmiş dişi deve verilir. Bundan daha fazlası için de, yine belli sayılarda dişi deve verilir. (S. Ebediyye)

  Saime hayvanlar
  Sual: Evde, evin bahçesinde beslenen hayvanların zekâtını vermek gerekir mi?
  CEVAP
  Yılın yarıdan fazlasında, parasız çayırda otlayan hayvanlar, üretmek için, sütü için olursa, bunlara saime hayvan denir. Saime hayvan sayısı, nisabı bulursa, zekâtı verilir. Yün için, yük taşımak için, binmek için olursa, saime denilmez ve zekâtı verilmez. (Mevkufat)

  Demek ki, parasız çayırda otlamayıp, evde besleniyorsa, üretmek veya eti ve sütü için de beslense yine zekâtı verilmez. Çift sürmek, yük taşımak, binmek için yetiştirilen hayvanların zekâtı olmaz.

  Koyun ve keçi zekâtı
  Sual: Koyunun ve keçinin zekâtı ne kadar verilir?
  CEVAP
  Koyunun nisabı 40 tanedir, 40tan az koyunu olan, bunların zekâtını vermez. 40tan 120ye kadar koyunu olan, yalnız bir koyun verir. 121den 200e kadar koyun için, iki koyun verilir. 201den 400e kadar, üç koyun verilir. 400 için dört koyun, sonra her yüz koyun için bir koyun artar.

  Koyun, keçi, erkek, dişi zekâtları hep böyledir. Bir yaşını doldurmayan kuzuların zekâtı verilmez, fakat koyunu da varsa, o zaman yavrular da hesaba katılır. Deve ve sığır yavruları da böyledir. Kuzu, hiçbir zaman zekât olarak verilmez. (S. Ebediyye)

  At ve eşek zekâtı
  Sual: Atın ve merkebin zekâtı nasıl verilir?
  CEVAP
  Erkek ve dişi atlar, bir arada ve çayırda, üretmek için beslenirse zekâtını vermek gerekir. Binmek ve yük için ise, zekâtları verilmez. Yalnız erkek atı [aygırı] olanın zekâtı olmaz, çünkü bunlar üremez. Ticaret niyetiyle beslenirse, ticaret malı zekâtı verilir. Ticaret için olmayan katır ve merkep, çok olsa da, zekâtları verilmez.

  Atın nisabı yoktur. Her at için bir miskal [4,80 gram] altın verilir. İsterse, atların kıymetini hesaplar. Kıymetleri altın nisabını dolduruyorsa, kırkta biri kadar altın verir. (S. Ebediyye)

  Alıntı