Hayvanların Özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Merve tarafından 6 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hayvanların Özellikleri
  Hayvanların Özellikleri Nelerdir


  Hayvanlar, iskelet sisteminin bulunup bulunmamasına göre; omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak iki grupta incelenir.

  Omurgalı Hayvanlar
  İskelet sistemine sahip olan hayvanlara omurgalı hayvanlar denir. Omurgalı hayvanlar kendi aralarında; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak beş gruba ayrılırlar.

  Bütün omurgalı hayvanlar
  İskelet sistemine sahiptir.
  Döllenme ile çoğalırlar.
  Döllenme sonucu yumurta veya doğurarak çoğalırlar.
  Dolaşım sisteminde kapalı dolaşım görülür.

  Balıklar
  Solungaç solunumu yaparlar.
  Yumurta ile çoğalırlar.
  Genellikle yavru bakımı görülmez.
  Dış döllenme görülür.
  Gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirmezler.
  Yavrularını sütle beslemezler.
  Kalpleri iki odacıklıdır.
  Kirli kan solungaçlarda temizlenir.
  Kalplerinde daima kirli kan bulunur, küçük kan dolaşımı görülmez.
  Vücutları pullarla kaplıdır.
  Soğukkanlı canlılardır.

  Kurbağalar
  Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar.
  Yumurta ile çoğalırlar.
  Yavru bakımı görülmez.
  Dış döllenme görülür.
  Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.
  Yavrularını sütle beslemezler.
  Kalpleri üç odacıklıdır.
  Kirli kan akciğerlerde temizlenir.
  Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar. (Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır).
  Nemli bölgelerde yaşarlar.
  Soğukkanlı canlılardır.

  Sürüngenler
  Akciğer solunumu yaparlar.
  Yumurta ile çoğalırlar.
  Yavru bakımı görülmez.
  İç döllenme görülür.
  Gelişimleri sırasında başkalaşım değil, gömlek değişimi görülür.
  Yavrularını sütle beslemezler.
  Kalpleri 3 odacıklıdır.
  Kirli kan akciğerde temizlenir.
  Kalplerinde temiz ve kirli kan taşırlar.
  Vücutları pullarla kaplıdır.
  Soğukkanlı canlılardır.

  Kertenkeleler: Tehlike anında kuyruğunu koparır. Düşman kuyrukla uğraşırken kaçar. Daha sonra kopan kuyruğun yerine yenisini yapar. Buna rejenerasyon (yenilenme) denir.

  Yılanlar
  Hareket üyeleri yoktur. Sürünerek hareket ederler.
  Bazı türleri zehirlidir.
  Gelişimleri sırasında gömlek değişimi görülür.
  Besinlerini çiğnemeden yutarlar.

  Kaplumbağalar: Vücutlarını düşmandan koruyan kabukları vardır. Bu kabuk dış iskelet değildir, iç iskelete bağlıdır.

  Timsahlar
  Nehir ve göllerde yaşarlar.
  Alt çeneleri sabit, üst çeneleri hareketlidir.
  Kalpleri dört odacıklıdır.
  Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Kalp çıkışında panizza kanalında karışır. Vücudu karışık kan dolaşır.

  Kuşlar
  Akciğer solunumu yaparlar.
  Yumurta ile çoğalırlar.
  Yavru bakımı görülür.
  İç döllenme görülür.
  Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirmezler.
  Yavrularını sütle beslemezler.
  Kalpleri 4 odacıklıdır.
  Kirli kan akciğerde temizlenir.
  Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Vücudu temiz kan dolaşır.
  Vücutları tüylerle kaplıdır.
  Sıcakkanlı canlılardır.
  Ağızlarında diş bulunmaz. Katı besinler taşlıklarındaki taşlar ve kaslar yardımıyla parçalanır.

  Et Yiyen (Yırtıcı) Kuşlar :Kartal, atmaca
  Tırmanıcı Kuşlar : Ağaçkakan
  Tane Yiyen Kuşlar : Güvercin, serçe
  Su Kuşları : Pelikan, martı, ördek, leylek
  Uçamayan Kuşlar : Deve kuşu, tavuk, kivi
  Bal Özü Emen Kuşlar : Gagaları ince ve uzun olan Kolibri
  Ötücü Kuşlar : Tohumla beslenen keklik, kanarya.

  Memeliler
  Akciğer solunumu yaparlar.
  Doğurarak çoğalırlar.
  Yavru bakımı görülür.
  İç döllenme görülür.
  Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirmezler.
  Yavrularını sütle beslerler.
  Kalpleri 4 odacıklıdır.
  Kirli kan akciğerde temizlenir.
  Kalpte kirli ve temiz kan karışmaz. Vücudu temiz kan dolaşır.
  Vücutları kıllarla kaplıdır.
  Sıcakkanlı canlılardır.
  Beslenme özelliklerine göre 3 grupta incelenirler.

  - Otçul Memeliler : Koyun, keçi, inek, ceylan, geviş getiren at ve eşek gibi hayvanlar ile geviş getirmeyenler.
  - Etçil Memeliler : Kedi, köpek, kurt, aslan, kaplan.
  - Hem Etçil Hem Otçul Memeliler : İnsan, ayı, maymun, domuz,

  Kuşların büyük kısmı ve bazı balıklar

  - Kemirgen Memeliler : Sincap, kunduz, fare, tavşan.
  - Uçan Memeliler : Yarasa.
  - Yüzen Memeliler : Balina, köpek balığı, yunus, fok.

  Omurgasız Hayvanlar

  Vücutlarında kemikten veya kıkırdaktan yapılmış iskelet sistemine sahip olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir. Omurgasız hayvanlar kendi aralarında; tek ve çok hücreli omurgasız hayvanlar olarak iki gruba ayrılırlar.

  Bütün omurgasız hayvanlarda
  İskelet sistemi bulunmaz. Vücudun dik durmasını sağlayan başka yapılar bulunur.
  Dolaşım sisteminde açık dolaşım görülür.(Açık dolaşımda kılcal damarlar bulunmaz)
  Çeşit sayısı çok fazladır.
  Karada ve suda yaşarlar.
  Karada yaşayanları trake ve deri, suda yaşayanları solungaç solunumu yaparlar.

  Solucanlar
  Nemli yerlerde yaşarlar.
  Yapı bakımından üç çeşittirler.

  - Halkalı Solucan :Toprak solucanı ve sülük.
  - Yassı Solucan :Tenya = Şerit.
  - Yuvarlak Solucan :Bağırsak solucanı, tirişin, kıl kurdu.

  Eklem Bacaklılar
  Vücutlarının dışında kitin denilen örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü vücuda diklik ve desteklik sağlar.
  Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımlarının birbirine eklenmesiyle oluşan yapıya dış iskelet denir.
  Yumurta ile çoğalırlar.
  Böcekler grubunda olan eklembacaklılar başkalaşım geçirirler.
  Yumurtadan çıkan kurtçuğa larva denir.
  Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.
  Pupa dönemi karasinekte kabuk içinde, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirilir.

  - Böcekler :Arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği ve kelebek.
  - Kabuklular :Yengeç, karides.
  - Örümcekler :Örümcek, akrep.
  - Çok Ayaklılar :Çıyan, kırkayak.
  Süngerler
  Mercanlar
  Yumuşakçalar : Salyangoz, midye, istiridye, mürekkep balığı, sümüklü böcek, ahtapot.
  Derisi Dikenliler : Deniz yıldız denizkestanesi.


  alıntı