Hayrün-Nessac Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 27 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hayrün-Nessac Kimdir
    Hayrün-Nessac Kimdir,Kısaca Hayatı

    Hayrün-NessacEvliyanın büyüklerinden. İsmi Muhammed bin İsmâil olup, künyesi Ebü'l-Hasen'dir. Aslen, Samarrâ şehrinden olup, Bağdâd'da ikâmet ederdi.

    Hayrün-NessacDaha çok Hayr-ün-Nessâc lakabı ile meşhûrdur. Sırrî-yi Sekâtî'nin talebesi, Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebü'l-Hüseyn Nuri'nin akranı idi. Ebû Hamza Bağdadî ve başka zâtlarla görüşüp sohbet etti. Ebü'l-Abbas İbni Ata, Ebû Muhammed Cerîrî ve başka zâtlar kendisinden ilim öğrendiler. İbrâhîm-i Havvas, Ebû Bekr Şiblî ve başka birçok zâtlar, bunun meclisinde tövbe etti. Ebû Bekr Şiblî'yi yetiştirmesi, lüzumlu ilimleri öğretmesi için Cüneyd-i Bağdâdî'ye gönderdi. İnsanlara va'z ve nasîhat ederdi. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlatırdı. Güler yüzlü ve tatlı sözlü idi.

    Hayrün-Nessac Güzel ahlakı ile herkesin kalbine te'sir ederdi. Hilmi (yumuşaklığı), haram ve şüphelilerden sakınması, nefsinin arzularına muhalefet etmesi, alimlere ve evliyaya olan muhabbet ve bağlılığı, hep onlardan anlatması mükemmeldi. Sözleri çok te'sîrli idi. Kerametleri, nasîhatleri, hikmetli sözleri meşhurdur. 322 (m. 933)'de 120 yaşında iken vefat etti.