hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir cümlesinde ne denmek istenmiştir

'Güzel Sözler' forumunda HazaN tarafından 25 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Atatürk' ün bu sözle ne demek ıstediğini anlatabilmek ıçin önce "mürşit" sözünün anlamını açıklayalım: mürşit demek doğru yolu gösteren, kılavuz demektir. Buna göre, ınsanların ve toplumların hayatında en gerçek yol gösterici, en yanılgısız kılavuz bilim oluyor. Simdi bu söz üzerinde duralım. Bilim yalnızca gerçeği arar ve ona değer verir. Gerçek dışı şeylerin bilimde yeri yoktur. O halde, bilimi kendine kılavuz yapan ınsan ve toplumlar gerçeğin yolunda ılerlerler. Bu yol doğrunun, doğruluğun yoludur. Doğruluğun olduğu yerde de ıyilik ve güzellik vardır. Insan ya da toplum bu yolda dünyayı, geleceği ve her şeyi olduğu gibi görebilir. Böyle olunca da uygarlık yarışında güvenli adımlarla ılerler. Her yeni gün bir ılerleme, bir gelişme ve bir kalkınma günü olur. Çünkü bu yolda tutuculuk yoktur, geri kalma yoktur. Akıl, yeteneklerini gerektiği gibi kullanabilir. Insan bilgisizlikten, bilgisizliğin karanlığından kurtulur. Yasadığı hayatı daha ıyi tanır. Daha ıyi yaşamanın yollarını bulur. Bilimin yasaları vardır birtakım varsayımlar, kişisel görüşler ve kalıplaşmış, katı düşüncelerin bilim diye tanıtılması her zaman olagelmiştir. Ama bunlar bilim olmadığı gibi bilimin ortaya koyduğu gerçeği de hiçbir zaman değiştiremezler. Bilim ancak doğrunun ve gerçeğin ortamında oluşur. Ancak onunla ıyiye ve güzele gidilebilir. Böyle olduğu ıçin, bilim, ınsanda hoşgörü yaratır. Katı ve kalıplaşmış düşünceli, ön fikirli olmayan ınsanlar yetiştirme ortamını oluşturur bilimin verileri ıle ıyi ınsan, ıyi vatandaş yetiştirme olanakları elde edilebilir. Bilime dayalı gerçeklerle yetiştirilmiş ınsanlar hiçbir görüş ve düşüncenin tutsağı ve yobazı olmazlar. Bir ülke bilimi kendine kılavuz seçerse her alanda büyük ılerlemeler gösterir. Dünya uygarlık düzeyinin üstüne çıkar.