Hayata Kast ve Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

'Kadınca' forumunda Blue tarafından 19 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hayata Kast ve Pek Fena Muamele Nedeniyle Boşanma Ve Dava Dilekçesi

  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :Av.

  DAVALI :

  KONU : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka isteminden ibarettir.

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkilimiz davalı ile .. yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları . İli, .İlçesi,. Mahallesi, .Cilt No, . Sayfa No ve. Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinde . isimli çocukları bulunmaktadır.

  2- Davalı son bir yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

  3- Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da tanık olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

  4- Davacının süren tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.

  5- Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle . çocuğun velayetinin de davacıya verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık .TL, her bir çocuk için de .TL olmak üzere aylık toplam .TL nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

  HUKUKİ NEDENLER : TMK. 162.md. ve diğer yasal nedenler.

  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık .-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık .-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. //

  Davacı Vekili

  Avvukat