Havanın Hacmi Ve Ağırlığı Var mıdır

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Havanın Hacmi Ve Ağırlığı Varmı  Havanın Bir Hacmi Ve Ağırlığı Var mıdır

  Gazlar sıvılar ve katılar gibi elle tutulamaz fakat ölçme işlemi sıvılar ile aynı şekilde olur.Yani gaz maddelerin kütleleri de sıvı maddelerin kütleleri gibi ölçülür.Sıvıların ölçüsünde olduğu gibi önce gaz maddelerinin konulacağı kabın darası ölçülür. Daha sonra gaz madde doldurularak yeniden ölçüm yapılır. Son ölçüm ile ilk ölçüm arasındaki fark gaz maddenin kütlesini verir.

  Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur.

  Maddenin üç halinden biridir. Bu haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı ise son derece fazladır. Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur.Katı bir madde ısıtıldığı zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz haline geçer. Bu duruma faz (safha) değişikliği denir. Sıvıyı meydana getiren tanecikler (atom veya moleküller) birbirlerini çeker. Sıvı ısıtıldığı zaman, tanecikler arasındaki çekim kuvveti yenilir ve tanecikler sıvı fazdan (ortamdan) ayrılarak gaz haline dönüşürler. Gazı meydana getiren tanecikler her yönde hareket edebilir ve bulundukları kabın halini alırlar. Gazlar birbiriyle her oranda karışabilir.Gazların birbiri ile oluşturdukları karışımlar homojendir. Hacimleri, dolayısıyla yoğunlukları basınç ve sıcaklığa tabidir. Genellikle gazın basınç veya sıcaklığının az miktarda değişmesi, gazın hacminde çok büyük değişiklikler meydana getirir.

  Havanın Ağırlığı Var mıdır deney


  Deneyin Amacı: Havanın bir yer kapladığını ve ağırlığını deneyle görmek.

  Hazırlık Sorusu: Birbirinin aynı iki balondan birini şişirip diğerini şişirmeden ikisini de iki elinizde ayrı ayrı tutunuz. Hangisi daha ağırdır? Tartışınız.

  Kullanılan Araç ve Gereçler:

  1-Birbirinin aynı iki balon.
  2-Aynı ipten 10'ar cm'lik parça.
  3-Hidrostatik terazi ve tartı (mg'lık) takımı

  Deney Düzeneği:


  [​IMG]


  Deneyin Yapılışı:

  1-Teraziyi denge konumuna getirin.
  2-Balonun birini bir miktar şişirip ip parçasıyla bağlayın.
  3-Diğer şişmemiş balon ve ip parçasını teraziyi kullanarak tartın, not edin.
  4-Şişirdiğiniz balonu diğer iple bağlayarak tartın ve not edin.
  5-İki tartım sonucunu karşılaştırınız.

  Deney Sonucu:

  Şişirilmiş balonla diğer balon arasındaki tartım farkı balon içine doldurmuş olduğumuz havanın ağırlığıdır. Balon içine üflediğiniz hava arttıkça balonun ağırlığı artacaktır.

  Teorik Bilgi:

  Gazlarda sıvı ve katılar gibi bir yer kaplar. Maddelerin kapladıkları bu yere hacim denir. Gazların hacmi bulunduğu kabın şeklini alır. Kabı dolduran madde miktarına kütle denir. Bu kütleye etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir.

  Alıntı