Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

'Sosyal Konular' forumunda EyLüL tarafından 9 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
  Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Genelgesi
  Hava Kirliliğinin Kontrolü

  ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK 12.11.2010 - 27757
  ÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ 17.05.2009 - 27231
  20 ISINM26 Toprak Kirlilğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 - 27605
  Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 04.08.2010 - 27661
  Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilarin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 - 27471
  Kum Çakıl ve Benzeri MAddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2010 - 26724
  Su KirliliğiKontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 - 25687

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27.01.2010 - 27475

  ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 09.10.2003-25254

  AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ ((Değişik: RG 7/7/2004-25515) ve (Değişik: RG–30/4/2009–27215) Değişiklikleri İşlenmiştir.) 09.10.2003-25254

  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında yönetmelik 26.12.2008-27092

  Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008-27092

  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (16-10-2009 Tarih ve 17074 Sayılı) Yönetmeliği - 2009/19 03.07.2009-27277

  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -25755

  Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05/09/2008-26988

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 07/02/2009-27134

  Çevre Denetimi Yönetmeliği (26-10-2009 Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.) 21/11/2008-27061

  Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (2008) 11/11/2008-27051

  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği (2008) 15/08/2008-25882

  06 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (05-05-2009 tarihli ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik işlenmiştir.) 05/05/2009-27219

  Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı R.G.de yayınlanan değişiklik işlenmiştir..) 13/01/2005-25699

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17/07/2008-26939
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26/06/2007-26562
  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(2002/49/EC) 07/03/2008-26809
  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği