Hava Kirliliğinin Başlıca Nedenleri

'Güncel Bilgiler' forumunda ZORBEY tarafından 11 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hava Kirliliğinin Başlıca Sebepleri
  Hava Kirliliğinin nedenleri
  hava kirliliğinin nedenleri nelerdir

  Avrupa’da 18. yy.’da başlayan sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, olumlu ve olumsuz etkilerini erken gösterdi ve Avrupalılar bunların tedbirlerini de bizden daha erken almak zorunda kaldılar.

  Türkiye’de hızlı sanayileşme ve şehirleşme hareketleri, Cumhuriyet devrinde kendini daha belirgin olarak hissettirmeye başlamış, bilhassa da 1950′lerden sonra sanayileşme, şehirleşme ve hızlı nüfus artışı, köyden şehire göç, çarpık şehirleşme (gecekondulaşma ve plansız şehirleşme) gözle görülür bir şekilde olmaya başlamıştır. Bütün bu zincirleme olayların sonucunda ise, çevrede bozulmalar görülmeye başlamıştır. Bu bozulma olayı, öncelikle kendini havada hissettirmiştir.

  Hava kirliliği genel anlamda, sanayi kuruluşlarınca meydana gelen emisyonların yeteri kadar önlem alınmadan atmosfere bırakılması, ulaşım araçlarından kaynaklanan egzoz gazlarının atmosfere verilmesi, çeşitli endüstri tesisleri ve konutlarda yakılan özellikle fosil yakıtlardan ortaya çıkan partikül, duman, is, kükürt, azot oksitler ve hidrokarbonlardan oluşmaktadır.

  Bu genel tanımla belirtilen hava kirlenmesinin 21. yy.’ın önemli problemi olmasının birçok sebebi vardır. Hava kirliliğinin başlıca sebepleri aşağıdaki ana başlıklar altında toplayabiliriz.

  1. Yanma Olayları
  2. Hızlı Nüfus Artışı
  3. Plansız Şehirleşme ve Sanayileşme
  4. Meteorolojik Olaylar ve Topoğrafik Yapı
  5. Yeşil Alanların Azalması
  6. Kentleşme ve Kentleşme Dokusu
  7. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirlilik

  kaynak: ekoloji.biz​