Hastalıkta Okunacak Kısa Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Yasemin tarafından 26 Kasım 2013 tarihinde açılan konu


  1. Hastalık anında okunması tavsiye edilen bir dua.Hastalıkta okumanız için aşağıdaki dua tavsiye edilmiştir.Allahın izniyle canı gönülden bu duayı okuyarak ondan şifa beklemeli ve dilemelisiniz.

    Hastalıkta okunacak dua

    Lâ ilahe illâllahü vahdehü la serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün la yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekan.

    Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.