Hasta İçin Okunacak Şifa Ayetleri

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 11 Şubat 2013 tarihinde açılan konu


 1. Hasta İçin Okunacak Şifa Ayetleri Nelerdir


  Kura'nı Kerimde yer alan hastalıklara okunan şifa ayetlerinden bazıları şöyle..

  -Yahrucu mim-butûniha şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.

  -Meali: Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.

  -Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.

  Meali: (Biz Kur’ân’da mü’minler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz.

  -Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.

  Meali: (Hastalandığımda bana şifâ veren Allah’tır.

  -Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.

  -Meali: (De ki: Kur’ân, inananlar için hidayet ve şifadır.

  -Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hastalara şöyle duâ etmiştir:

  -Allahümme rabbi’n-nâsi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’ leke adüvven ev yemşî leke ilâ salatin.

  -Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifâ verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, Senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızânı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.

  -Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.

  Meali: (Allah mü’minler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.

  -Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ızatun min Rabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.

  Meali: Ey İnsanlar! Size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, mü’minlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.
   


Yükleniyor...