Harp Akademisi Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (2009-2010)

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 21 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu


 1. 1. 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı için Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğünün aşağıdaki yüksek lisans programlarına lisans mezunu, doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu sivil öğrenci alınacaktır.

  a. Yüksek Lisans Programları:

  Sıra Nu. Yüksek Lisans Programı Kontenjan
  1. Uluslararası İlişkiler 4
  2. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 6
  3. Harp Tarihi ve Strateji 7
  4. Savunma Kaynakları Yönetimi 6
  5. Harp/Harekât Hukuku 6
  6. İstihbarat 3

  b. Doktora Programları:

  Sıra Nu. Doktora Programı Kontenjan
  1. Uluslararası İlişkiler 4
  2. Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri 5

  2. Başvurular 04 Mayıs - 05 Haziran 2009 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında aşağıdaki adrese yapılacaktır.

  Harp Akademileri Komutanlığı
  Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü
  34334 Yenilevent / İSTANBUL
  Telefon : 0 212 - 2848065 Dâhilî : 1209, 2104
  e-posta : saren@harpak.edu.tr

  2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ

  Tarih Faaliyet
  04 Mayıs-05 Haziran 2009 Yüksek lisans ve doktora programlarına yapılacak başvuruların kabul edilmesi.
  12 Haziran 2009 Adayların eksik belgelerini tamamlamaları (2009 yılı bahar dönemi sınavlarına “ALES, KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS” katılan adayların sonuç belgelerini teslim etmesi).
  15-19 Haziran 2009 Başvuru belgelerinin incelenmesi ve mülakat/bilim sınavına davet edilecek adayların belirlenmesi.
  22-26 Haziran 2009 Başvuru koşullarını sağlayan adayların mülakat/bilim sınavı için davet edilmesi.
  29 Haziran-03 Temmuz 2009 Yüksek lisans ve doktora adayları başvuru yoğunluğu dikkate alınarak gruplandırılması ve belirtilen tarihler arasında mülakat/bilim sınavına alınması.
  Ağustos 2009 Sonuçların ilan edilmesi ve kayıtlarının yapılması.
  30 Eylül 2009 Tanıtım brifingi.
  05 Ekim 2009 Açılış töreni ve lisansüstü programların başlaması.

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MÜLAKAT SINAVI TAKVİMİ

  Tarih Faaliyet
  29 Haziran-01 Temmuz 2009 Adaylar başvuru yoğunluğu dikkate alınarak gruplandırılacak ve mülakat sınavına alınacaktır.
  02-03 Temmuz 2009 Yedek Gün

  DOKTORA PROGRAMLARI BİLİM/MÜLAKAT SINAVI TAKVİMİ

  Tarih Faaliyet
  01 Temmuz 2009 Adaylar bilim sınavına alınacaktır.
  02 Temmuz 2009 Adaylar mülakat sınavına alınacaktır.
  03 Temmuz 2009 Yedek Gün

  BAŞVURU ŞARTLARI

  1. YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

  2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda,

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b. Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

  (1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  (2) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmıyor olması,

  (3) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

  c. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak,

  ç. Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okulların aynı adı taşıyan lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

  d. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb.durumunda bulunmamak)

  e. Lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir),

  f. 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı ile yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak (2009 yılı bahar dönemi sınavlarına katılan ve geçerli puanı alan adayların başvuruları kabul edilecektir),

  ALES Yabancı Dil
  KPDS ÜDS TOEFL IELTS
  55
  (EA, SÖZ) 60 60 60 (IBT) 5,5
  (Her bölümden)

  g. Enstitüde yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak şartı aranır.

  ğ. Yüksek lisans programlarının uygulama şekli aşağıda sunulmuştur.

  Yarıyıl Faaliyet
  1inci ve 2nci Yarıyıl Yüksek lisans programları kredili derslerinin 2 yarıyıl hâlinde icrası.
  3üncü Yarıyıl Seminer dersi (kredisiz) ve tez hazırlığı.
  4üncü Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.

  2. DOKTORA EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:

  2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılında açılacak olan doktora programlarına başvuracak adaylarda,

  a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b. Kendisinin, annesinin, babasının, eşinin ve kardeşlerinin;

  (1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  (2) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve hâlen çalışmıyor olması,

  (3) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

  c. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmamış olmak,

  ç. Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak (sağlık sebepleri hariç), sivil okulların aynı adı taşıyan lisansüstü programlarından ise çıkarılmamış olmak,

  d. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Asker kaçağı, bakaya, saklı vb.durumunda bulunmamak)

  e. Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak (Mezun olma durumundaki adayların başvuruları kabul edilecektir),

  f. 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren alınmış olmak kaydıyla aşağıda belirtilen ALES puanı ile yabancı dil sınavı puanlarından birini almış olmak (2009 yılı bahar dönemi sınavlarına katılan ve geçerli puanı alan adayların başvuruları kabul edilecektir),

  ALES Yabancı Dil
  KPDS ÜDS TOEFL IELTS
  60
  (EA, SÖZ) 65 65 65 (IBT) 6,0
  (Her bölümden)

  g. Enstitüde yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak şartı aranır.

  ğ. Doktora programlarının uygulama şekli aşağıda sunulmuştur.

  Yarıyıl Faaliyet
  1inci, 2nci ve 3üncü Yarıyıl Doktora programları kredili derslerinin 3 yarıyıl hâlinde icrası.
  4üncü Yarıyıl Doktora Yeterlik Sınavı hazırlığı ve sınavın icrası (1inci hak).
  5inci Yarıyıl Tez hazırlığı ve başarısız olanlar için Doktora Yeterlik Sınavı (2nci hak).
  6ncı, 7nci ve 8inci Yarıyıl Tez hazırlığı ve tez sınavı.
    2. Cevap: Harp Akademisi Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (2009-2010)

  3. BAŞVURU SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

  Adayların, aşağıda belirtilen belgeleri başvuru sırasında ibraz etmeleri, eksik olan belgelerini ise en geç 12 Haziran 2009 Cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra ibraz edilecek belgelere işlem yapılmayacak ve adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

  a. Başvuru Dilekçesi/Belgesi(Başvuru sırasında doldurulacaktır),

  b. Özgeçmiş,

  c. Referans Mektubu (Başvurularda adaylar en az iki referans mektubu getirirler, çalışan personel için referans mektuplarından birisi mutlaka öğretim üyesinden diğeri ise ilk amirden alınır),

  ç. Niyet Mektubu,

  d. Yüksek lisans eğitimi için başvuran adayların lisans, doktora eğitimi için başvuran adayların lisans ve yüksek lisans not durum belgesi (Transkript),

  e. Doktora eğitimi için başvuran adayların yüksek lisans bitirme tezinin bir sureti,

  f. 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren alınmış olmak şartıyla KPDS ve/veya ÜDS ve/veya TOEFL ve/veya IELTS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

  g. 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren alınmış olmak şartıyla ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

  ğ. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

  h. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  ı. Son üç ay içerisinde başı açık olarak çekilmiş 4,5 X 6 cm. ebatlarında 6 adet renkli vesikalık fotoğraf.

  ENSTİTÜ GİRİŞ (MÜLAKAT/BİLİM) SINAVLARI

  1. 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı için yüksek lisans programlarına müracaat eden adayların seçimi mülakat sınavı, doktora programlarına müracaat eden adayların seçimi ise bilim ve mülakat sınavı ile yapılacaktır.

  2. Bilim ve mülakat sınavlarına başvuru belgelerini eksiksiz teslim eden ve bu belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar davet edilecektir.

  3. Bilim ve mülakat sınavları Harp Akademileri K.lığı SAREN Müdürlüğünce oluşturulacak mülakat komisyonlarınca icra edilecektir.

  4. Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylar için mülakat sınavının yanı sıra bilim sınavı (yazılı sınav) da yapılacaktır. Söz konusu sınava ilişkin usul ve esaslar mülakat komisyonlarınca belirlenecek ve uygulanacaktır. Bilim sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılacak ve mülakat sınavına alınmayacaktır.

  5. Mülakat komisyonu, mülakat sınavına katılacak adayları;

  a. Genel görünüşü, tavır ve hareketleri 10 puan,

  b. Anlama ve anlatma yeteneği 20 puan,

  c. Bilimsel yeterliliği 55 puan,

  ç. Lisansüstü eğitimden beklentisi ve samimiyeti 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirecektir.

  6. Bir adayın genel değerlendirmeye alınabilmesi için girmiş olduğu mülakat sınavında en az 60 puan almış olması gerekir. Mülakat sınavı sonucu bu puanın altında kalan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

  7. Mülakat sınavında başarılı bulunan adaylar genel değerlendirmeye alınacak ve her bir aday için aşağıdaki çizelgede belirtilen oranlar kullanılarak genel başarı notu hesaplanacaktır.

  Kriterler Yüksek Lisans Doktora
  ALES Puanı %50 %50
  Yabancı Dil Puanı %10 %10
  Lisans Bitirme Derecesi %10 %5
  Yüksek Lisans Bitirme Derecesi (Tezli) - %5
  Bilim Sınavı Notu - %10
  Mülakat Sınavı Notu %30 %20
  Genel Başarı Notu %100 %100

  8. Genel başarı notunun hesaplanmasında;

  a. Lisans/yüksek lisans bitirme kredi not ortalaması 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 4,00 tam not üzerinden belirlenen kredi not ortalamaları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar uyarınca 100 tam puana iblağ edilip hesaplanarak,

  b. Yabancı dil notu KPDS-ÜDS notundan farklı olan adayların yabancı dil notu puanları, Harp Akademileri K.lığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğünce tespit edilen TOEFL-ÜDS-KPDS-IELTS notları eşleştirme çizelgesine göre, basit aritmetik orantı ile 100 puana iblağ edilip hesaplanarak değerlendirmeye alınacaktır.

  9. Adaylar; KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS sınav notlarından birini veya birden fazlasını ön kayıt komisyonuna verebilirler. Bu durumda genel başarı notunun hesaplanmasında yabancı dil notları eşleştirme çizelgesine göre adayın lehine olan sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

  10. Genel başarı notu;

  a. 60 puanın altında kalan yüksek lisans adayları ile

  b. 70 puanın altında kalan doktora adayları başarısız sayılacak ve sıralamaya alınmayacaktır.

  11. Adaylar; “genel başarı notları” dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren sıralanacak, bu sıraya göre genel başarı notu ve üzerinde not almış, kontenjan miktarı içerisine girmiş olanlar Enstitü giriş sınavında başarılı olmuş sayılacaklar ve asil listede yer alacaklardır.

  12. Her bir lisansüstü program için belirlenmiş kontenjan miktarının en az yarısı kadar aday ise yedek listede yer alacaktır.

  13. Yüksek lisans programları mülakat sınavları ile doktora programları bilim ve mülakat sınavları 29 Haziran - 03 Temmuz 2009 tarihleri arasında olmak üzere başvuru yoğunluğu dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğünce planlanacak günlerde icra edilecek ve sınav sonuçları Ağustos 2009 ayı içerisinde yayımlanacaktır.

  ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT İŞLEMLERİ

  1. KAYIT:

  a. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan seçim işlemleri sonucunda, Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri İdari Şube Müdürlüğünce oluşturulacak kayıt komisyonunca yerine getirilecektir.

  b. Kayıt komisyonu; sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip asil listede yer alan adayların kayıt için gerekli olan evraklarını kontrol edecek, öğrenci adına bir şahsi dosya açacak ve evrakları tam olan adayları Enstitüye davet ederek kayıtlarını yapacaktır.

  c. Sonuçların ilan edilmesini müteakip asil aday listesinde yer alan adaylar, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, 7 gün içinde kayıt komisyonuna teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yedi gün içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki adaylar sıra ile davet edilecektir.

  ç. Kayıt işlemi sırasında, Enstitü giriş sınavına müracaatta verilen evraklara ilave olarak aşağıdaki belgeler kayıt komisyonuna teslim edilecektir:

  (1) Lisans/yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

  (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için yükseköğretim kurulundan alınan denklik belgesi ve diplomanın noter tasdikli sureti,

  (3) Nüfus cüzdanının başı açık fotoğraflı ve noter tasdikli sureti,

  (4) Fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi,

  (5) 12 adet 4,5×6 cm ebadında (vesikalık) renkli fotoğraf (Fotoğraflar, kılık kıyafet genelgelerine uygun olarak kız öğrenciler için başı açık; erkek öğrenciler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde çektirilmiş olmalıdır),

  (6) Adli sicil raporu,

  (7) Lisans ve/veya yüksek lisans eğitimi almış olduğu yükseköğretim kurumunda disiplin cezası almadığına, almış ise cezaların içeriğine dair onaylı belge,

  (8) Çalışan öğrencilerin çalıştıkları kurumdan, lisansüstü eğitim almasında ve derslere devamında herhangi bir mahzur bulunmadığına dair belge (SAREN lisansüstü programları derslerine %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır),

  (9) Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair banka ödenti makbuzu (2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılı için öğrenciler tarafından 2 x 119,5 = 239 TL katkı payı ödenmiştir).

  2. Enstitü Müdürlüğü kayıt için gerekli olan belgelerde düzenlemeler yapabilir ve/veya ilave belgeler talep edebilir.
  e-posta : saren@harpak.edu.tr