Harezmi hayatı ve eserleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Merve tarafından 9 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. harezmi nin öz hayatı lazım kısaca harezmi hayatı ve eserleri

  Harezminin Hayatı;
  Harezmî, IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. Harezmî 780 yılında Harezmde doğmuştur. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdata gitti. Bağdattaki bilimler akademisi Darülhikmede görev alan Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.
  Harezmî, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez cebir adı altında sistemleştirdi.
  Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûretil-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde, Nil Nehrinin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyusun astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcül-Harezmî adlı eserinde ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Harezmî, 850 yılında Bağdatta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.

  Harezminin Eserleri;
  Matematik, astronomi ve coğrafya alanında yazdığı birçok eserinden bazıları şunlardır:

  1. Kitab fil-Hisab
  2. Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha
  3. Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi
  4. Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele
  5. Kitabun fil Coğrafya
  6. Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki
  7. Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems
  8. Sun-il-Usturlab
  9. Kitabun fil-Cemivet-Tarh
  10. Kitab-ut-Tarih
  11. Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha
  12. Kitab-ül-Macisti
  13. Kitabu Zic-il-Harezmi
  14. Kitabu Takvim-il-Büldan
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 23 Ağu 2014