Hangi durumlarda plan yaparız

'Ders notları' forumunda Sitem tarafından 6 Ekim 2011 tarihinde açılan konu


  1. Hangi durumlarda plan yaparız

    Tüm işletmelerde gelecek bir sorun olarak karşımıza bu soru çıkar.Çünkü bütün yöneticiler işletmeyi yaşatmak ve devamlılığını sağlamakla yükümlüdürler.Geleceğin ne olacağını tahmin etmek,işletmesinin nereye gittiğini gelecek yıllarda faaliyetlerinin ne tür bir seyir göstereceğini sistematik bir biçimde öngörmek bu yükümlülüğün önemli bir kısmını oluşturur.Bununla birlikte,geleceğe yönelik düşünme biçimine sahip olan yöneticilerin sayısı ya çok azdır ya da onları devamlı meşgul eden günlük görevlerinde dolayı gerekli zamana sahip değildirler.

    Gelecek günlerden emin olunamayacağını bir ilke olarak kabul eden yöneticiler, ilerde meydana gelecek olaylarla ilgili işletme içinde alınmış bütün kararların sistematik bir şekilde incelenmesi gereğini duyarak planlama adı verilen yönetim yönteminden yararlanırlar.

    Sistematik bir yöntem olup planlama sayesinde gelecekte belirli bir zaman süresi sonunda erişilmesi istenen amaçlar ve normlar açık olarak belirlenir.İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede olabilecek değişiklikler tahmin edilerek karar süreçleri içine yeni veriler dahil edilir.Planlama işletmenin bütün bölümlerini kapsayan bütünsel bir yöntem olduğundan geleceğin bütün kararlarının tepkileri uygulamaya geçmeden önce dikkatlice değerlendirilip meydana gelecek kazanç ve kayıplar belirlenir.