hanefi mezhebi nedir

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


  1. hanefi mezhebi nedir

    Hanefî mezhebi Irak’ta doğmuş ve Abbâsîler devrinde ülkenin başlıca fıkıh mezhebi olmuştur. Mezhep özellikle doğuya doğru yayılarak Horasan ve Mâverâunnehir’de en büyük gelişmesini göstermiştir. Birçok ünlü Hanefî hukukçu bu ülkelere mensuptur. Mağrib’te Hanefîler V. yüzyıla kadar Mâlikîlerle beraber bulunuyorlardı. Sicilya’da ise hâkim durumda idiler. Abbasîlerden sonra Hanefi mezhebinde bir gerileme görülmüşse de, Osmanlı devletinin kurulmasıyla yeniden gelişme olmuş; Osmanlı sınırları içinde, halkı başka bir mezhebe bağlı olan yerlere bile, İstanbul’dan Hanefi mezhebine sâlik hâkimlerin gönderilmesi, mezhebe buralarda resmîlik kazandırmıştır (Mısır ve Tunus’ta olduğu gibi). Günümüzde Afganistan, Pakistan, Türkistan, Buhara, Semerkand gibi Orta Asya ülkelerinde hanefîlik hakimdir. Bugün Türkiye ve Balkan Türkleri”, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya müslümanları genel olarak Halefîdirler. Hicaz, Suriye Yemen’in, Aden bölgesindeki müslümanların bir kısmı da Hanefidir.
     


Similar Threads: hanefi mezhebi
Forum Başlık Tarih
Ders notları hanefi mezhebine göre imam nikahı nasıl kıyılır 22 Aralık 2010
Ders notları hanefi mezhebine göre deniz ürünleri 22 Aralık 2010
Ders notları hanefi mezhebine göre abdesti bozan şeyler 22 Aralık 2010
Ders notları hanefi mezhebine göre orucu bozan şeyler 22 Aralık 2010
Ders notları hanefi mezhebinde namaz nasıl kılınır 22 Aralık 2010