Hamse nedir?

'Ders notları' forumunda Sibel tarafından 8 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


  1. Hamse nedir?

    Hamse, Bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır.

    Hamse yazarı şairler hamse şairi ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şairi Ali Şir Nevai yazmıştır. Divan edebiyatının ilk hamsesini yazan şair de Hamdullah Hamdi’dir. Hamse türüne düzyazının girişi ise 17. yüzyılda gerçekleşti. Nergisi hamseye düzyazıyı sokan ilk yazardır. Çoğunlukla hüzünlü aşkların konu edinildiği hamselerde soyut kavramları işleyen mesnevilere de yer verilir. Hamse sahibi divan yazarları edebi çevrelerde büyük saygı görürdü.
       2. Beş, beşleme demektir. Terim olarak edebiyatta, daha ziyade Divan Edebiyatı'nda şairlerin değişik konularda kaleme aldıkları beş ayrı eserinin bir araya gelmesiyle meydana gelen büyük hacimli eserlere verilen genel addır. Bu türün Divan Edebiyatı'nda önemli bir yeri vardır. Çünkü Divan Edebiyatı şairlerine göre hamse sahibi olmak çok önemliydi. Daha değişik bir ifade ile hamse Divan Edebiyatı şairleri tarafından mesnevi şeklinde yazılan ve beş kitaptan meydana gelen bir takım demektir.