Halkbank Müfettiş Yardımcılığı Sınavı

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu


 1. Halkbank Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Koşulları
  Halkbank Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvuru Tarihleri


  03 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına
  başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 50.-TL(Adaylardan talep edilen sınav ücretleri sınav
  hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Anadolu Üniversitesi'ne
  gönderilmektedir) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 17.05.2010 Pazartesi günü saat
  10:00dan 04.06.2010 Cuma günü saat 17:00ye kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, ev ve cep telefonu ile adres
  bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

  Sınav başvurusunuwww.halkbank.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

  Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
  ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz
  kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
  fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü
  bulunmamak,
  d) 01.01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,
  e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu
  Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,
  İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile
  ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri
  Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği
  bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki
  eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
  etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
  En az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya
  bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
  olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
  f) Bilgi sistemleri güvenliği ve denetiminde görevlendirilecek Müfettiş Yardımcıları için
  düzenlenecek sınava katılacak adaylarda, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan,
  Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım
  Mühendisliği gibi bilgisayar donanımı ve yazılımı ile ilgili bölümlerinden veya bunların
  yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya
  da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

  g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut
  sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat
  yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla
  belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
  h) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
  ı) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,
  i) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri
  bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,
  j) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavına daha önce bir
  defadan fazla girmemiş olmak, gerekmektedir.
  k) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış
  olmak,
  Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, yazılı sınav öncesi kendi
  beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan
  adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.