Halk Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Blue tarafından 15 Oca 2010 tarihinde açılan konu

  1. Halk Nedir?
    Halk Ne Anlama gelir?    Dilimize arapçadan geçmiş olan “halk” kelimesi, “aynıülkedeyaşayan, aynı devle*tin tabiiyetinde bulunan insan topluluğu” anlamına geldiği gibi, ayn ülkelerde yaşa*dıkları halde aynı ırktan gelen insan toplu*lukları anlamında da kullanılır. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların hepsi*ne, yahut bir ülkede idareciler dışındaki vatandaşların tümüne de halk denir. Aynı zamanda toplumun ilkel ya da daha az eği*tilmiş kesimlerine de halk denilmektedir. Bu anlamda “halk” (folk) kelimesi, gele*nekçilik, halk zihniyeti, anonimlik, basit*lik ve samimilikle ilgili çağrışımlara sahip*tir ve daha çok kırsal bölge insanları için kullanılır (sade bir hayat sürdükleri ve ba*sit bir örgütlenme biçimleri olduğu anla*mında). Bu ifadelerin hepsini toplamak gerekirse, halk, belirli bir toprak parçası üzerinde oturan, kendisini diğer grup ve topluluklardan ayıran, belirli kültürü, âdetleri, gelenekleri olan insan topluluk*larına verilen adır.