Halifeliğin Kaldırılması Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 18 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Halifeliğin Kaldırılması Hakkında Bilgi,Halifeliğin Kaldırılması,


  İlk dört halife seçimle iş başına gelmesine rağmen, Emeviler zamanında bu sistem değiştirilmiş ve halifelik makamı babadan oğula geçer duruma getirilmişti Abbasiler devrinde de bu saltanat dönemi devam etti Aslında İslamiyet’in ilk yıllarında bu sistem bu şekilde işlemiyordu Ancak daha sonraki devirlerde bu sistem amacı dışına çıkarılmış ve sadece saltanat haline dönüştürülerek belli bir zümrenin emrinde yanlış kullanılır hale getirilmiştir  Halifelik zaman içerisinde Osmanlı Devleti tarafından kullanılmaya başlanmıştı Bu durum bağımsızlığını kazanmış Türk Devleti’nin karşısında bir sorun olarak duruyordu  1 Kasım 1922 tarihinde saltanat ve halifelik makamı birbirinden ayrılmış, saltanat tamamen kaldırılmış, halifenin yetkileri de sadece dini konular ile sınırlı bir hale getirilmişti Halifelik makamında son olarak görevde bulunan Abdülmecit Efendi’nin de devlet işleri ile uğraşma girişimleri göz önüne alındığında, halifelik makamının gereksiz olduğu ve devlet adına sorunlar oluşturduğu gerçeği apaçık ortada duruyordu  Atatürk bu sorunun biran evvel halledilmesi için çalışmalarda bulundu 1 Mart 1924 tarihinde Atatürk’ün mecliste yaptığı konuşma ile halifeliğin kaldırılması gerektiği herkesçe kabul gördü 3 Mart 1924’te TBMM tarafından çıkarılan bir kanunla halifelik kaldırılarak, yeni yapılacak ilke ve inkılapların önü tamamen açılmış oldu

  Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları:
  Yeni kurulan Türk Cumhuriyeti Devleti’nin laik düzene geçişi kolaylaştı
  Yapılacak ilke ve inkılapların önü açılmış oldu
  Saltanat ve Hilafet yanlılarının dayandığı en önemli güç odağı yok edildi
  Din işlerinin doğru ve düzenli bir şekilde işlemesinin çalışmalarına başlandı
   
Yükleniyor...