Halide Edip Adıvar Eserleri

'Eğitim Merkezi' forumunda ZORBEY tarafından 28 Haziran 2011 tarihinde açılan konu 1. Halide Edip Adıvar eserleri hakkında bilgi


  Halide Edip Adıvar Yazı hayâtına gazete ve dergilerde yayınlattığı makale, sohbet ve denemelerle başlamış, bu eserlerinde kızların eğitimiyle psikolojisi üzerinde durmuş, aşk konusunu ön plâna almıştır. İlk romanlarında aşk konusu ağır basar. Kurtuluş Savaşı onun düşünce dünyasını değiştirmiş, ideolojik romanlar yazmasını sağlamıştır.
  Bâzı romanları Türk gelenek ve görenekleri üzerine kurulmuş, sosyal hayatımızı çok canlı çizgilerle yansıtan töre romanlarıdır. Bu türden olan Sinekli Bakkal, CHP Roman Ya-rışmasında birincilik kazanmıştır, kısa ve fiilsiz cümleleri, sade bir dili vardır. Bu bakımdan yazarı tenkit edenler olmuştur. Bütün eserlerinde kadın kahramanların daha kuvvetli ve canlı anlatıldığı, tanıtıldığı görülür. Halide Edip Adıvar, şahıs yaratmada çok başarılıdır. Cumhuriyet döneminin en çok okunan eserlerini yazmıştır. Kitaplarının bir kısmı da batı dillerine çevrilmiştir.

  Hikayeleri:

  1. Harap Mâbedier (1911), 2. Dağa Çıkan Kurt (1922), 3. Kubbede Kalan Hoş Sadâ (1974), 4. izmirden Bursaya (İçindeki üç hikaye yazara aittir, 1963,1970).

  Romanları:

  1. Heyula (1909-İ974), 2. Râlkln Annesi (1909, 1924), 3. Sevlyye Tallb (1910), 4. Handan (1912), 5. Yeni Turan (1912), 6. Son Eseri (1913,1909,1939), 7. Mevut Hüküm (1917. 1919). 8. Ateşten Gömlek (1922, 1923), 9. Kalp Ağrısı (1924), 10. Vurun Kahpeye (1923, 1926), 11. Zeynonun Oğlu (1927,1928), 12. Sinekli Bakkal (1935,1936), 13. Yolpalas Cinayeti (1936), 14. Tatarcık (1938, 1939), 15. Sonsuz Panayır (1946), 16. Döner Ayna (1953), 17. Âkile Hanım Sokağı (1958, 1975), 18. Kerim Ustanın Oğlu (1958,1974), 19. Sevda Sokağı Komedyası (1959, 1971), 20. Çare saz (1961, 1972), 21. Hayat Parçaları (1963).

  Tiyatro eserleri:

  1. Kenan Çobanları (1918), 2. Maske ve Ruh (1937).

  Hâtıraları:

  1. Mor Salkımlı Ev (1951,1955; İngilizce neşri “Memoirs 1926), 2. Türkün Ateşte İmtihanı (Milli Mücâdele Hâtıraları, Hayat mecmuasında 1962; İngilizce neşri “The Turkish ordeal. 1928).

  Diğer eserleri:
  1. İngiliz Edebiyatı Tarihi (3 cilt, 1940-49), 2. Türkiyede Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri (1954,1955; İngilizce ve Urducaya da çevrildi). 2. Gazete ve mecmualardaki diğer incelemeleri, fikrî yazıları ve tercümeleri.
   


Similar Threads: Halide Edip
Forum Başlık Tarih
Eğitim Merkezi Halide Edip Adıvar Ateşten Gömlek Ana Fikri nedir 24 Nisan 2012
Eğitim Merkezi Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal Kahramanları 29 Haziran 2011
Eğitim Merkezi Halide Edip Adıvarın Kaleme Aldığı Eserler 28 Haziran 2011