Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlem ve Eylemlere Son Verilmesi dilekçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 31 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlem ve Eylemlere Son Verilmesi dilekçe örneği
  Haksız Rekabet Teşkil Eden İşlemlere son verilmesi dilekçesi nasıl yazılır

  ................NOTERLİĞİNE
  ............

  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : Haksız rekabet teşkil eden işlem ve eylemlere son verilmesi
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, — markası müvekkil şirkete ait tescilli ve tanınmış markadır Yani kırk yılı aşkın süredir—- markası, müvekkil şirketin ticari varlığına ait olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınmış markadır
  2- Müvekkilin ticari iş ve ilişki içinde olduğu firmalar ve genel olarak müşteri çevresinden gelen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucu müvekkil firma ile aynı alanda ticari faaliyet yaptığımız, — ibaresini marka ve firma adı olarak kullandığınız, basılı evraklarınızda; kartvizitinizde, ambalajlarınızda ve hatta mamullere yapıştırdığımız marka etiketinde — kelimelerini kısaltılmış firma adı olarak kullandığınız tespit edilmiştir
  3- — ibaresi, müvekkil şirkete ait tescilli ve uzun süredir tanınmış-meşhur olan —- markası ve şirketin ticaret unvanı konusunda iltibas yaratacak niteliktedir Müvekkilin müşteri çevresinde —- ibaresi — olarak algılanmaktadır Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanununun 56 maddesinde, “aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali haksız rekabet olarak tanımlanmıştır Yine 57 maddenin 5 fıkrasında, “başkasının emtiası, iş ve mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibas yaratan başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanma iyi niyet kurallarına aykırı ve haksız rekabet olarak tanımlanmıştır
  4— ibaresinin şirket unvanı ve marka gibi kullanılması, haksız rekabet teşkil etmekte ve müvekkil şirkete zarar vermektedir Başkalarının emek ve masraf yapmak suretiyle elde ettiği haklı şöhreti kullanmak ve bu benzerlikten yararlanmak serbest rekabet ilkelerine aykırı, haksız, zarar verici ve hukuken yasaklanmış bir durumdur
  Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde haksız rekabet teşkil edecek tüm davranışlarınıza son vermenizi, Ticaret Siciline kayıtlı da olsa — ibaresinin şirket unvanından çıkarılmasını, — ile iltibas olşuturacak — ibaresinin başka hiçbir surette de kullanılmamasını, aksi halde aleyhinizde haksız rekabetin tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılacağını, bu ibarenin kullanıldığı belge ve mallar konusunda hukuki ve cezai yaptırımlarını talep edileceği, bu uğurda yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağı ihtar olunur
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz

  Keşideci Vekili​