Hakim Senai Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 16 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hakim Sena Hayatı Kısaca


  Hakim Senai Kısaca Yaşamı


  Hakim Senai, Meşhûr velîlerdendir. Asıl İsmi Mecdûd bin Âdem, künyesi Ebül-Mecd Hakîm Senâîdir. 1071 (H.464) senesi Gaznede doğdu. Başka târihlerde doğduğunu söyleyenler de vardır. 1140 (H.535) senesi Gaznede vefât etti. Kabri ziyâret mahallidir.

  Hakîm Senâî, memleketi olan Gaznede, iyi bir tahsil gördü. Zamânının âlimlerinden okuyup üstün bir dereceye yükseldi. Şâirlik kâbiliyeti sebebiyle çeşitli dillerde şiirler söyledi. Bir ara sultanın hizmetinde bulundu. Şöhreti kısa zamanda her yere yayıldı. Birçok yerler dolaştı. Neticede Gazneden Horasana geldiğinde evliyânın büyüklerinden Yûsuf-ı Hemedânî hazretlerinin sohbetlerine katılıp talebesi olmakla şereflendi. Mânevî olgunluklara ve velîlik makamlarına kavuştu.

  Bir gün sevdikleri ona bir çift ayakkabı getirdiler ve giymesini ricâ ettiler. O, bunu kabûl etti. Fakat ertesi gün ayakkabıyı dostlarının yanına götürdü ve; “Ey dostlarım! Ben bugün sizin dünkü gördüğünüz Senâî değilim. Bu ayakkabı benim gittiğim yolu kapatıyor. dedi ve şu beyti okudu:

  “Her şeyi terk edenlerin, eğer ayakkabıları yoksa, onlar yollarından geri kalmış olmazlar. Topuklarının her çatlağında saâdet kapıları vardır.

  Senâî hazretleri ömrünün sonuna kadar riyâzetle uğraştı. Nefsinin isteklerini yapmadı. Dünyâ ve içindekilere gönül bağlamadı.