Hak dinler nelerdir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 22 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Hak dinler hangileridir, Hak dinlerin gayesi nelerdir?

  Tek Allah'a îmanı esas alan ve yalnızca O'na kulluk ve ibâdeti emreden dinlere Hak dinler denir.

  a-Yahudilik-Tevrat, Hz Musa’ya gönderildi
  b-Zebur, Hz Davut’a gönderildi
  c-Hiristiyanlık -incil, Hz isa’ya gönderildi
  d-İslam-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz Muhammed’e gönderildi.


  ZEBUR: Zebur kelimesi sözlükte “Yazılı şey, kitap“ anlamlarına gelir. Hz. Davud(a.s.)'a gönderilen ilahi kitaptır. Içinde 150 sure vardır, bu kitapta daha cok öğütler, dualar, ilahiler yer almaktadır. Bugün elde hiç bir nüshası yoktur, ancak “Mezmürlar“ adıyla Tevratin içinde yer aldığı söylenmektedir.

  Allah katında tek hak din İslam’dır.” ayeti, aslında bütün hak dinleri ihtiva etmektedir. Yani İslam dini, Hz. Adem (as)’den Hz. Muhammed (asv)’e kadar gelen bütün semavî dinlerin –manen / zımnen- ortak adıdır. Çünkü bütün hak dinler, Allah’ın gönderdiği hak ve hakikati ifade eden dinlerdir. Zaman ve mekânların farklılığıyla teferruatta /füruatta farklılık göstermelerine rağmen, dinin temel inanç esaslarında hep aynı dersi vermişlerdir.
    2. Hak Din, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği dine denir. Bu din, tevhit esasına dayanan İslâm dinidir. İlk peygamberden itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettiği hak dinin adı İslâm (Âl-i İmrân, 3/19; Bakara, 2/132; Yusuf, 12/40), bu dini kabul edenlerin adı da müslümandır (Hac, 22/78). Muamelat ile ilgili bazı kurallar Peygamberden peygambere değişmiş ise de Hak Dinin temel ilkelerinde bir değişme olmamıştır.

  İslâm, emir ve yasaklarında, hüküm ve kurallarında eğrilik ve yanlışlık bulunmadığı, dosdoğru olduğu için "Hak Din" ve "Sırat-ı Müstakîm" adını almıştır. Dinin hak din olması için bütün kurallarının ilâhî olması gerekir: Cibrîl hadisi diye meşhur olan hadiste hak din; îmân, İslâm ve ihsan kavramlarıyla nitelenmiştir. Hadisin sonunda Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)'in "işte bu Cibrîl idi. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir" beyanı bunu ifade etmektedir (Buhârî, Îmân, 37).
   


Similar Threads: dinler nelerdir
Forum Başlık Tarih
Sorun Cevaplayalım Dinlerin kökeni neye dayanır? 10 Aralık 2012
Sorun Cevaplayalım Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri nelerdir? 7 Eylül 2016
Sorun Cevaplayalım Aile planlaması uygulamaları nelerdir? 3 Eylül 2016
Sorun Cevaplayalım Ülkemizde kırsal kesimden kentlere doğru yaşanan göçün nedenleri Nelerdir? 3 Eylül 2016
Sorun Cevaplayalım Ülkemizin herhangi bir yerinde nüfusun az veya fazla olmasının Nedenleri Nelerdir? 3 Eylül 2016