Hafız Sa'dullah Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 16 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hafız Sa'dullah Kimdir    Hafız Sa'dullah Kimdir Kısaca Hayatı

    Hindistan velilerinden ve büyük İslam alimi. İsmi, Sa'dullah olup, Hâfız Sa'dullah diye tanınır. Doğum tarihi ve hal tercümesi hakkında fazla mâlûmât bulunamayan Hafız Sa'dullah, 1740 (H.1152) senesinde vefat etti. Kabri, Ecmir şehrinde Şah Cihanabad Kapısında, Gazzüddîn Han Medresesinin arkasındadır.

    Hafız Sa'dullah, Müceddidiyye yolunda kemale gelmiş çok yüksek bir velî idi. İmam-ı Rabbânî hazretlerinin torunu ve İmam-ı Muhammed Ma'sûm hazretlerinin oğlu ve halîfesi olan Muhammed Sıddîk hazretlerine talebe oldu. O büyük zatın huzurunda, bu yolun yüksekliklerini, zahirî ve batınî ilimleri tahsîl ettikten sonra icâzet ve hilafet almakla şereflendi. Muhammed Sıddık-i Fârûkî hazretlerinin olgun talebesiydi. Otuz sene müddetle onun hizmet ve sohbetlerinde bulunmuş, tasavvufta yüksek mertebelere, Müceddidiyye yolunda nihâyete varmıştı. Böyle olduğu için, Muhammed Sıddîk'ın hânekâhında, kendisine tasavvuf ehlinin reîsi, efendisi mânâsına gelen; Seyyid-üs-Sûfiyye lakabı verilmişti.

    Hafız Sa'dullah'ın halifelerinden biri de Şeyh Sıbgatullah olup, fazîlet sahibi nûr yüzlü bir zattı.