Hafif yaralamanın cezası nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Sitem tarafından 22 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


  1. Yumruk attığınız mağdurun dosya içerisindeki adli raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir bir yaralanmasının olduğu belirtiliyorsa kamu davasında hakkınızda TCK.nın 86/2 ve 53/1. maddelerinin uygulanmasının talep edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu suç, hukuki niteliği itibariyle basit kasten yaralama suçudur ve takibi şikayete bağlıdır. Yani mağdur yargılama sırasında şikayetinden vazgeçer ve siz de şikayetten vazgeçme beyanını kabul ederseniz hakkınızda açılan kamu davasının düşürülmesi yönünde bir karar verilecektir.Eğer mağdur şikayetinden vazgeçmezse o zaman mağdur tarafından kardeşinizin dövüldüğünü tanık beyanı gibi kanuni delillerle ispat etmeniz halinde veya mahkemede kardeşinizin mağdur tarafından dövüldüğü hususunda bir şüphe hâsıl olursa, bu şüphe sizin lehinize yorumlanıp TCK.nın 29. maddesi kapsamında cezanızda haksız tahrik indirimi yapılabilecektir. Basit Kasten Yaralama suçunu tarif eden TCK.nın 86/2. maddesinde adli para cezası ile hapis cezası seçimlik olarak öngörülmüştür. Yani suçu işlediğiniz sabit olursa, mahkeme hakkınızda ya adli para cezasına ya da hapis cezasına hükmedecektir. Söz konusu maddedeki ceza miktarını ise madde metnini okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Şöyle ki; ''Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.'' Madde metninden anlaşılacağı üzere suçunuz sabit görülür ise ve ceza alt sınırından uzaklaşmayı gerektiren bir neden yok ise size ya 4 ay hapis cezası ya da 120 gün adli para cezası verilebilecektir. Eğer adli sicil kaydınızda sabıkanız yoksa, mağdurun maddi bir zararı yok ise veya mağdurun sizden herhangi bir maddi zarar tazmini talebi yoksa, dosyaya suç sebebiyle mağdurun maddi bir zararı yansımamış ise ve tekrar suç işlemeyeceğiniz yönünde mahkeme tarafından olumlu bir kanaat edinilmiş ise mahkeme sizin hakkınızda CMK.nın 231/5-6. maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verip cezanızı erteleyebilir.Bu durumda mahkeme sizin için 5 yıllık bir denetim süresi belirleyecek, bu süre içinde ikinci bir suç işlemediğiniz takdirde 5 yılın sonunda bu davanın düşürülmesine, cezanızın da ortadan kaldırılmasına karar verecektir; ancak belirlenen 5 yıllık süre içinde başka bir suç işlemeniz halinde o zaman mahkeme sizin hakkınızda evvlece verip ertelediği ceza mahkumiyetini açıklayacak ve karar kesinleştiğinde ceza size çektirilecektir. Tekrar etmek isterim ki bu açıklamalarım, mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olması hâli için geçerlidir.