Hacı Tevfik Rıfkı Efendi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 13 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hacı Tevfik Rıfkı Efendi Kimdir

    Hacı Tevfik Rıfkı Efendi Kısaca Hayatı

    Harputun büyük velîlerinden. 1863 (H.1280) senesinde Harputta doğdu. BabasıEminhafızgiller adı ile tanınan sülâleden Ahmed Fehmi Efendidir. Tevfik Rıfkı Efendi, ilk tahsîlini Harputta yaptı. Sonra, yaşı küçük olmasına rağmen, hemen medrese tahsîline başladı. Zamânın büyük âlimlerinden Beyzâde Hacı Ali Rızâ Efendiden ders aldı. Hacı AliRızâ Efendi yetişmesi için büyük îtinâ ve gayret gösterdi. Kısa zamanda birçok ilimde yetişerek söz sâhibi oldu.

    Hacı Tevfik Efendi, ömrünün son zamanlarında Elazığa göç etti. Doksan yaşında olmasına rağmen haftanın bâzı günlerinde Hacı İzzet PaşaCâmiinde, insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirdi. 1951 (H.1371) senesinde Elazığda vefât etti. CenâzesiHarputa götürülerek hocası Beyzâde Efendinin mezarının yakınındaki âile kabristânına defnedildi.



    alıntı