Hacı Muhammed Sami Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 12 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Hacı Muhammed Sami Efendi Kısaca Hayatı


    Hacı Muhammed Sami Efendi Erzincan evliyalarındandır. 1851 yılında Erzincan'da doğmuştur. İlk tahsilini köyünde yaptı ve köy hocasından Kurân-ı kerîm öğrendi. Erzincanın Eski Hükûmet tâbir edilen medresesinde Arapça ve Farsça tahsil etti. Fâtih Medresesinde diğer dînî ilimleri de öğrenmek üzere İstanbula gitti. Burada Medrese tahsilini tamamlayan Hacı Sâmi Efendi, müderrislik icâzetnâmesini (diplomasını) alarak Erzincana döndü.

    Hacı Sâmi Efendinin iki yıl gibi kısa bir zamanda icâzet alıp halîfe oluşu, tekke içinde hizmette bulunan diğer talebeler arasında bir takım dedikodulara sebeb oldu. Uzun zamandır orada bulunup, icâzet alamayan talebeler vardı. Bu durum hocalarına bildirilince; “Hacı Sâmi Efendinin hocaları, lâmbasının şişesine gazını koymuş, fitilini takmış, bize yalnızca bir kibrit çakmak vazîfesi kalmıştı. Biz de onu yaptık. buyurdu.

    Az zaman içinde, sözünden, sohbetinden, hal ve hareketlerinden lezzet alan halk, akın akın gelerek ona bağlanıp kendisinden istifâde ettiler.