Hacı Bayram Veli Şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda EyLüL tarafından 13 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hacı Bayram Veli Şiiri


  Hacı Bayram Veli'nin Şiirleri

  Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş-i Veli Hazretlerinin yoldaşı Türk mutasavvıf ve şair. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

  Hacı Bayram Veli Türkçe şiirler yazmış bir mutasavıftır. Onun günümüze kadar gelen şiirlerinin sayısı, dörttür. Çeşitli kaynaklardan tesbit edebildiğimiz şiirler, üslub olarak musiki kıvraklığındadır. Tesbit edilen bu dört şiir şunlar..

  İLAHİ

  1.Bilmek istersen seni,
  Can içre ara canı.

  2.Geç canından bul anı,
  Sen seni bil, sen seni.

  3.Kim bildi efalini,
  Ol bildi sıfatını.

  4.Anda gördü zatını,
  Sen seni bil, sen seni.

  5.Görünen sıfatındır,
  Anı gören zatındır.

  6.Gayrı ne hacetindir,
  Sen seni bil, sen seni.

  7.Kim ki hayrete vardı,
  Nura müstağrak oldu.

  8.Tevhidi zatı buldu,
  Sen seni bil, sen seni.

  9.BAYRAM özünü bildi,
  Bileni anda buldu.

  10.Bulan ol kendi oldu,
  Sen seni bil, sen seni.

  İLAHİ ZİKİR

  1.Noldu bu gönlüm ,noldu bu gönlüm?
  Derdü gam ile doldu bu gönlüm.

  2.Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,
  Yanmada derman buldu bu gönlüm.

  3.Gerçi ki yandı gerçeğe yandı,
  Rengine aşkın cümle boyandı.

  4.Kendi de buldu kendi de buldu,
  Matlabını hoş buldu bu gönlüm.

  5.Elfakru fahri elfakru fahri,
  Demedi mi alemlerin fahri.

  6.Fakrını zikret fakrını zikret,
  Mahv u fenada buldu bu gönlüm.

  7.Sevda-yı azam sevda-yı azam,
  Bana koluptur arş-ı muazzam.

  8.Mesken-i canan mesken-i canan,
  Olsa acep mi şimdi bu gönlüm.

  9.Bayrami imdi bayrami imdi,
  Yar ile bayram eyledi şimdi.

  10.Hamd senalar hamd-ü senalar,
  Yar ile bayram etti bu gönlüm.

  İLAHİ TAKSİM

  1.Çalabım bir şar yaratmış,
  İki cihan arasında.

  2.Bakıcak Didar görünür,
  Ol şarın kenaresinde.

  3.Nagihan bir şara vardım,
  Anı ben yapılır gördüm.

  4.Ben dahi bile yapıldım,
  Taş ve toprak arasında.

  5.Şakirtleri taş yonarlar,
  Yonup üstada sunarlar.

  6.Mevlanın adın anarlar,
  Taşın her paresinde.

  7.Ol şardan oklar atılır,
  Gelür sineme batılır,

  8.Aşıklar canı satılır,
  Ol şarın bazaresinde.

  9.Şar dedikleri gönüldür,
  Ne alimdür ne cahildür.

  10.Aşıklar kanı sebildür,
  Ol şarın kenaresinde.

  11.Bu sözümü arif anlar,
  Cahiller bilmeyüp tanlar.

  12.Hacı Bayram kendi banlar,
  Ol şarın minaresinde.

  İLAHİ SAVT

  1.Hiç kimse çekebilmez,
  Pektir feleğin yayı.

  2.Derdine gönül verme,
  Bir gün götürür vayı.

  3.Gelür güle oynaya,
  Al (da)dır seni çapüktür.

  4.Bir bunculayın fitne,
  Kande bulurarayı

  5.Bir fani vefasızdır,
  Kavline inanma hiç.

  6.Gah yoksulu bay eyler,
  Gah yoksul eder bayı.

  7.Çün yüzün dündürdü,
  Bir lahza karar etmez.

  8.Nice seri pay eder,
  Döner ser eder payı.

  9.Denir vahit vahdette,
  Kasretde kanı tefrik.

  10.Hızr ermedi bu sırra,
  Bildirmedi Musayı.

  11.Hayran kamu alimler,
  Bu maninin altında.

  12.Kafdan Kafa hükmeden,
  Bilmez bu muammayı.

  13.Miskin Hacı Bayram sen,
  Dünyaya gönül verme.

  14.Bir ulu imarettir,
  Alma başa sevdayı.
   


Similar Threads: Hacı Bayram
Forum Başlık Tarih
En Güzel Şiirler Hacı Bayram Veli Yandı Bu Gönlüm 15 Mayıs 2012
En Güzel Şiirler Hacı Bayram Veli Sen Seni Bil 14 Mayıs 2012
En Güzel Şiirler EVET Şiiri Hacı Kısır 12 Mart 2017
En Güzel Şiirler Haci Bektaşi Veli Şiirleri 19 Mayıs 2011
En Güzel Şiirler Karagöz Ve Hacivatın Şiiri 29 Nisan 2011