Hace İbrahim Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 7 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hace İbrahimin Hayatı Hakkında Bilgi


  Hace İbrahim Biyografisi


  Ali Râmitenî hazretlerinin yetiştirdiği büyük velîlerden ve halîfelerindendir.

  Hâce Azîzân ve Pîr-i Nessâc diye meşhûr Ali Râmitenî hazretlerinin ikinci oğludur. Buhârâda Râmiten kasabasında doğup büyüdü. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1382 (H.784) senesinde vefât etti.

  Mübârek babasının yüksek huzûr, sohbet ve hizmetleri ile şereflenerek yetişti. Büyük kardeşi Hâce Hord da bu şekilde yetişerek, zâhirî ve bâtınî ilimlerde kemâle gelmişti. Rivâyet edilir ki, Hâce Ali Râmitenî vefâtına yakın insanları irşâd etmek, doğru yola kavuşturmak için bu ikinci oğluna icâzet, talebe yetiştirme izni verdi.

  Talebelerinden bâzılarının kalplerine; “Hâce hazretlerinin büyük oğlu daha âlim olduğu halde, icâzeti küçük oğluna vermesinin hikmeti acabâ nedir? düşüncesi geldi.Kalp gözleri ile, onların bu düşüncelerini anlayan AliRâmitenî; “Hâce Hord, bizden sonra çok az yaşar. Kısa zaman sonra bize kavuşur. buyurdu. Buradaki hikmeti ve inceliği anlayan talebeler, önceki düşüncelerinden vazgeçtiler. İşin aslını böylece öğrenmiş oldular.

  Ali Râmitenî hazretlerinin vefâtından on dokuz gün sonra, büyük oğlu Hâce Hord da vefât etti. Hâce İbrâhim ise, uzun yıllar yaşayıp, insanlara Al lahü teâlânın dînini anlatarak çok hizmet etti. Mübârek babasına lâyık sâlih bir evlât, fazîletler ve kerâmetler sâhibi çok kıymetli bir zâttı. Pekçok talebe yetiştirdi. Babasından 56 yıl sonra 1382′de Harezmde vefât etti.
   


Similar Threads: Hace İbrahim
Forum Başlık Tarih
Biyografi Hacegi Muhammed İmkenegi Kimdir Kısaca 9 Temmuz 2012
Biyografi Hace Osman Harûni Kimdir Kısaca 8 Temmuz 2012
Biyografi Hace Muhammed Bin Ebû Ahmed El-Çeşti Kimdir Kısaca 8 Temmuz 2012
Biyografi Hace Hasan Attar Kimdir Kısaca 7 Temmuz 2012
Biyografi Hace Evliya-i Kebir Kimdir Kısaca 7 Temmuz 2012