Hacca giden evli bir kisi , kimlerin rızasını almalıdır?

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aderito tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hacca giden evli bir kisi , kimlerin rızasını almalıdır?

  Cevap: Hacca giden evli bir kisi , kimlerin rızasını almalıdır?

  Erkek ise karısından ana babasından alması tabiki güzelliktir.

  Hac yüce dinimizin beş temel esasından biridir. Hem mali, hem de bedeni bir ibadettir. Sıhhati yerinde olan ve dinen zengin sayılan ergin, akıllı, hür erkek ve kadın, her Müslümana farzdır. Bir Müslüman erkek, üzerine hac farz olduğu zaman nasıl geciktirmeden hacca gidiyorsa, kadın da aynı şekilde bu farzı yerine getirmeye çalışmalıdır. Bir hadis-i şerifte bildirildiği üzere, “Hac kadının cihadıdır buyrulmuştur (İbn Mace).

  Her ibadetin kendine mahsus yapılış tarzı, özellikleri ve faziletleri vardır. Bunlar arasında hem bedenen hem de mali olarak yapılan, içinde büyük meşakkatlerin bulunduğu, bir sabır ibadeti olan hac ibadetinin de kendine mahsus özellikleri ve faziletleri vardır. Bu yazımızda hac ibadetinde kadınların dikkat etmesi gereken hususlara değinmek istiyoruz.

  Yolculukta Mahrem Şartı: Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde amel edilen görüşe göre kadının hac yolculuğuna çıkabilmesi için kendisine refakat edecek mahreminin bulunması şarttır. Mahremden kasıt, kadının eşi veya nikahı ebediyyen kendisine haram olan kişilerdir. İbn Abbastan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) “Bir erkek, yanında mahremi olmayan kadınla yalnız kalmasın; hiçbir kadın da yanında mahremi bulunmaksızın (tek başına) yolculuğa çıkmasın buyurdu.
  Bunun üzerine bir sahabi, “Ey Allahın Rasulü! Karım hac için yola çıkmak üzere, ben de falanca savaşa katılmak için yazıldım dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) “Git, hanımınla birlikte haccet! buyurdu. (Buhari)

  İddet Bekliyor Olmaması: Kadına haccın farz olması için aranan şartlardan biri de kadının kocasının kendisini boşamasıyla veya vefat etmesi gibi bir durum sebebiyle iddet bekliyor olmamasıdır. Şayet kadın, iddet bekliyorsa kendisine hac farz olmaz. Çünkü Allah Teala iddet bekleyen hanımların evlerinden çıkarılmamalarını ve kendilerinin de çıkmamalarını istemektedir.

  KOCANIN İZNİ

  Hac ibadetini eda etmek isteyen bir kadına kocası elinden gelen desteği vermek, imkan var ise kendisine refakat etmek, imkanı yoksa onun hac yapmasına gönül hoşluğu ile izin vermek durumundadır. Bu kadının kocasındaki haklarından biridir. Şayet koca eşinin hacca gitmesine izin vermezse ne olacaktır? Farz olan hacda kadının kocasının iznini alması müstehaptır. İzin verdiği takdirde izni ile, izin vermediği takdirde ise izinsiz olarak hacca gider. Çünkü erkeğin eşini, farz olan hacdan menetme hakkı yoktur. Çünkü hac, (şartlarını taşıyan) kadına farz bir ibadettir. Halıka isyan olan yerde mahluka itaat yoktur. Ancak her halükarda, bu mübarek yolculuğun karşılıklı rıza ile yapılması, dinimizin güzel ahlak ilkeleriyle daha bağdaşacaktır. Aynı şekilde erkek de hacca giderken hanımının gönül rızasını almalıdır.

  Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Ancak, kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti söz konusu değildir. Elbise, başörtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler. Kadının ihramı yüzündedir. Bir de erkeklerin yaptığı gibi telbiye, tekbir, tehlil, salavat okurken ve dua ederken seslerini yükseltmezler. Tavafta hızlı ve çalımlı yürüyerek “Remel, Sayda da yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürüyerek “Hervele yapmazlar. İzdiham olan yerlerde mümkün olduğu kadar erkeklerin arasına girmemeye özen gösterirler. Özellikle namaz kılarken, erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılmalıdırlar.