Hac ne zaman farz kılınmıştır

'Dini Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 6 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. hac konusunda hangi ayetler indirilmiştir? Hac ne zaman farz olmuştur
    2. Cevap: Hac ne zaman farz kılınmıştır

  İslâmın beş şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı.

  "Muhakkak ki, insanların ibâdeti için kurulan ilk mâbed, Mekke'deki o çok mübârek ve insanların kıblesi olup âlemlere doğru yol gösteren Kâbe'dir.

  "Onda, Allah katındaki şeref ve hürmetini gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Ona giren her türlü tecâvüzden emin olur. Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe'yi tavaf etmesi ise, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim bu hakkı tanımaz ve haccı inkâr ederse, doğrusu Allah bütün âlemlerden müstağnîdir, kimsenin ibâdetine ihtiyacı yoktur" meâlindeki âyet-i kerimeler Hicretin dokuzuncu yılında nâzil olunca, Hz. Resûlullah bir hutbe irad ederek Müslümanlara bu mükellefiyetlerini şöyle bildirdi:
  "Ey insanlar, hac üzerinize farz kılındı. O halde haccediniz."

  Resûl-i Ekremin bu tebliği üzerine Sahabîler, "Yâ Resûlallah, her yıl mı?" diye sordular.

  Peygamber Efendimiz, cevap vermeyerek sustu.

  Aynı sualin Sahabîler tarafından üçüncü kere tekrarlanmasından sonra Peygamberimiz (s.a.v.), "Hayır! Her yıl değil.

  "Şayet 'Evet' demiş olsaydım, muhakkak ki her sene haccetmek üzerinize farz olurdu. Ve siz buna güç yetiremezdiniz."

  Peygamber Efendimiz, Âshabı Kiramın aynı şeyi tekrar tekrar sormasından dolayı da şu dersi verdi:
  "Ben bir şey teklif etmeyerek sizi kendi halinize bıraktıkça, siz de beni kendi halime bırakınız. Muhakkak ki, sizden evvelki milletler ancak çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı muhalefetleri yüzünden helâk olmuşlardır.

  "Binaenaleyh, ben size bir şey emrettiğimde, siz bundan gücünüzün yettiği kadar yapınız. Bir şeyden de sizi nehyettiğimde, artık onu terk ediniz."

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
  "İslâm beş şey üzerine binâ edildi: Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Muhammed'in Resûlullah olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek, Ramazan orucunu tutmak."

  Hacc farz kılınınca Peygamber Efendimiz hac yapmak istedi. Fakat sonra, "Beytullahta müşrikler de bulunacaklar ve onu çıplak tavaf edecekler. Bu hal ortadan kalkmadıkça, ben haccetmek istemem" buyurarak şimdilik bu isteğini tehir etti.

  Gerçekten müşrikler, geceleyin Kâbe'yi kadın erkek karışık ve çıplak olarak tavaf ederlerdi. Üstelik bunu, Kâbe'ye hürmet sayarlardı.  alıntı
   


Similar Threads: zaman farz
Forum Başlık Tarih
Dini Bilgiler Namaz Ne Zaman Farz Kılınmıştır? 19 Ağustos 2013
Dini Bilgiler Kurbanda teşrik tekbirleri ne zaman başlar ne zaman biter 20 Eylül 2015
Dini Bilgiler 100 rekatlık namaz ne zaman kılınır ve nasıl kılınır? 11 Haziran 2014
Dini Bilgiler Sabah namazının vakti ne zaman başlar ne zaman sona erer 21 Nisan 2014
Dini Bilgiler Kaza namazları ne zaman kılınmaz? 21 Nisan 2014