Habib Ömeri Karamani Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 6 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


 1. Habib Ömeri Karamani Kimdir


  Habib Ömeri Karamani Kimdir Hayatı

  Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki'nin mürşidi Şeyh Semerkandi Ahmet Hazretlerinin feyiz aldığı insan.Yiğitbaşı Hznin öğrencisi Karamanlı Şeyh Hacı İzzettin Efendi (Habib Ömer Karamani Hz.)Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden Habib Karamani'nin soyu, baba tarafından Hz. Ömer-ül Faruk'a ve anne tarafından Hz. Ebi Bekr Sıddık'a ulaşır. Doğum tarihi belli değildir. Niğde'nin Ortaköy kasabasında doğdu.

  Oniki seneye yakın onun hizmetinde bulunup, yüksek marifetlere kavuştu. Sonra hocasından izin alıp Anadolu'ya geri döndü.Bir süre Ankara'da kaldı ve Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin nurlu kabirlerini ziyaret ederek çok feyizlere kavuştu.Akşemseddin Hazretlerinin sohbetlerinde bulundu.

  Kayseri'de Mürşid İbrahim ve evliya'nın büyüklerinden Emir-i Kayseri ile sohbetlerde bulundu. Mekke-i Mükerreme'ye giderek Zeyniyye yolunun büyüklerinden Mürşid Abdulmu'ti ile dostluğunu ilerletti.

  Habibi Karamani'nin kabri şerifi Mehmet Paşa camii haziresindedir. Amasya Mehmet Paşa Mahallesinde Pirinççi Caddesi üzerindedir. Kitabesine göre, Sultan II. Bayezidin vezirlerinden Hızır Paşa Oğlu Mehmet Paşa tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır. Caminin sade mimarisinin aksine mermerden çok sanatlı biçimde işlenmiş minberi mermer işlemeciliğinin seçkin örneklerindendir. Caminin ahşap kapı kanatları halen Amasya Müzesinde teşhir edilmektedir.