H Harfi ile başlayan özlü kısa sözler

'Resimli Konular' forumunda şeker2 tarafından 16 Kasım 2008 tarihinde açılan konu


 1. Hafızasına güvenip tespit etmeyen her zaman aldanır.Emerson


  Hiç kimse «Ya Rabbi bana rızık ver!» dedikten sonra yan gelip oturmasın, iyice biliniz ki: Gökten, altın, gümüş yağdırılmaz.Ömer - İbnül Hattap


  Hayırseverlik insana daha fazla dost kazandırır.Fenelon


  Hafızasız kafa, garnizonsuz kaleye ben?er.Napoleon


  Her cinayet bayağıdır. Tıpkı her bayağılık bir cinayet olduğu gibi.Oscar Wilde


  Hiç bir şeye yaramayan adam kimdir? Ne emretmesini, ne itaat etmesini bilmeyen!Geothe


  Her çiçek meyvesi için solar ve o düşüp ölmezse yenileri çiçek açmaz, o şekilde, ilkbahar bile kışın eşiğinden kuvvet alır.Andre Gide


  Hava için gök gürültüsü neyse, insanın ruhu için hayal kırıklığı da odur.Schiller


  Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.La Bruyere


  Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağınız tek şeydir.William Ailen White


  Hadden aşırı şiddet, gayesindeki hikmeti yok eder ve eğer yay lüzumundan fazla gerilirse kırılır.Schiller


  Hüner, faziletli söz söylemek değil, fazileti şahsınıza tatbik edebilmektir.Bir Grek Düşünürü


  Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; hiçbir şey bu kadar kolaylıkla söylenemez; hiçbir şeye bu kadar kolaylıkla inanılamaz ve hiçbir şey bu kadar geniş sahaya yayılamaz.Çiçeron


  Her şeyden şüphe etmektense her şeye fazla inanmamak evlâdır.Çin Atasözü


  Hayatımız hudutlanmıştır, hudutsuz olan bilgidir.Çin Atasözü


  Hasise borçlu olma, ya düğünde ister, ya bayramda.Türk Atasözü


  Her asil hayat ardında silinmez bir iz bırakır.J. Ruskin


  Hayat, irili ufaklı sukutu hayallerle öğrenilen uzun bir dersten ibarettir.Lautrec


  Her öğrenilen satır bir şeytanın yok edilişine, her ele alınan kitap ta bir âdemin doğuşuna bedeldir.F. Gözler


  Hayat ağır bir yük değildir. Yolumuz zaten uzun sürmeyecektir.Tagore


  Harman yel ile, düğün el ile.Türk Atasözü


  Her zaman öyledir : Ruhunda istiklâl olmayan hür değildir.Hilmi Ziya Ülken


  Her çok, azdan çıkar.Türk Atasözü


  Her düşüş, bir öğreniş.Türk Atasözü


  Herkes hata yapabilir, fakat ancak ahmaklar hatalarına bağlı kalırlar.Çiçeron


  Hastayı Allah iyi eder, ücreti doktor alır.Benjamin Franklin


  Herkesin iyi bir tarafı bulunur, ama asıl meziyet kötü tarafım düzel-tebilmektir.Ernest Jünger


  Haset, bizi, kötüleri değil, iyileri kötülemeye sevkeder.Chateubriand


  Hayatından zevk al, fakat onu başkasınmki ile mukayese etme.Condorcet


  Her şeye heves eden, sinek gibi, balda kalır.Türk Atasözü


  Hakikat çırılçıplak gezmeyi sever.Alman Atasözü


  Hata etmek bir şey değildir, hata ettiğini unutmak kötüdür.Konfüçyüs


  Hayat bize verilir, biz onu vererek kazanırız.R. Tagor


  Her şeyi kendinizden bekleyiniz, hiçbir şeyi tesadüf veya talihten değil.Büyük Frederik


  Her müsrif toplumun bir düşmanıdır.Adam Smith


  Her şeyin yenisi, dostun eskisi.Türk Atasözü


  Hepimiz eşit doğduk, yalnız faziletlerimizle birbirimizden ayrılırız.Lâtin Atasözü


  Hürriyetin tadını bir kerre mahpus ol da gör.Namık Kemal


  Hakikî kör, kendini büyük görendir.Raif Necdet


  Hayat, disiplinsiz ve gayesiz olduğu zamandır ki yalnız eğlence denilen bataklığa dökülür.Carrel


  Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.Türk Atasözü


  Hak için ölmek lâzım olduğu bir zamanda sağ kalmak mahvolmaktır.R. Henrt


  Hayat yolundaki dikenlerden kurtulmanın en kestirme çaresi aralarından çabucak geçmektir.Woltaire


  Horozun çok olduğu yerde sabah geç olur.Türk Atasözü


  Hatalarınızı cümle âlemin diline destan etmek istemiyorsanız, gizlemeyiniz.S. Ertürk


  Hayatta bazen öyle fırsatlar olur ki onları kaçırmak yakalamaktan bin kat hayırlıdır.Raif Necdet


  Hiddetli isen hiç bir şey yapma, fırtınalı havada yelken açılmaz.Euripide


  Her şeyde hata bulmak gözümüze öyle bir perde çeker ki, akıbet hatanın menbaı olan nefsimize bakmak kabiliyeti kaybolur.Dr. Selâmi Işındağ


  Herkesin bilmemesi lâzım gelen şeyi düşünme, herkesin duymaması lâzım gelen şeyi konuşma; herkesin görmemesi lâzım gelen şeyi yapma.Alman Atasözü


  Herkes hafızasından şikâyet eder de, kimse aklından şikâyetçi olmaz.La Rochejoucauld


  Haksızlıkla bir şeye sahip olup ta bütün insanların seni takip etmesini istemektense, adaletle hareket edip; tek başına kalmak evlâdır.Gandi


  Her büyük kitap, bir hareket ve her büyük hareket, bir kitaptır.Martine Luther


  Hayatı hükümran kılan üç şey vardır: Nefse saygı, nefse bilgi, nefse hâkimiyet.Tennyson


  Her şeye doğru demek ahmaklıktır. Fakat her şeye yanlış diyen de zorbadır.Mevlâna


  Herkes kendi şahsiyetinin yıldızıdır. Bütün iş ve hareketlerimiz, ya iyilik, ya kötülük içindir.M. Arnold


  Hiç bir şey, insanın terakkisi için hudutsuz tenkit, yahut hudutsuz iltifat kadar, zararlı olamaz.Goethe


  Hata yapmayan insan, genellikle hiç bir şey yapmıyordur.J. Phelps


  Hiç kimse öğrenmediği bir mesleğe intisap etmez. Halbuki herkes, mesleklerin en ağırı olan memleket idaresi için, kendini kâfi derecede tecrübe sahibi sanır.Sokrat


  Hayat sahnesinde oynayan insanların en kuvvetlisi -en başarılı olanı -kendi zaafını bilenlerdir.Lemannais


  Hayat eskidikçe yamadığımız, fakat hiç bir zaman üstümüzden çıkarıp atamadığımız bir elbisedir.


  Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.Goethe


  Herkes için eşit bir hak olan hürriyet, bir kişiye özgü değildir. Hürriyetin sınırı, başkalarımnki ile sınırlanır. Diğerlerinin kişisel hürriyetlerinin sınırları da benimkilerle çevrilmiştir.Caro


  Hak iddia etmek, sandığınız kadar kolay bir iş değildir; zira hak iddia etmek aynı zamanda vazife yüklenmek demektir.Lacordine


  Herkese karşı mülayim ve uysal olmağa dikkat ediniz. Bahusus evinizde.François De Sales


  Hayatın gerçek servetini muhabbet, fakirliğini de benlik meydana getirir.A. Vinet


  Hakların gerçek kaynağı ödevdir. Hepimiz ödevlerimizi yerine getirirsek haklarımızı elde etmek kolay olur. Ödevlerimizi umursamayıp haklarımızı istersek, onları kaçırırız.Mahatma Gandhi


  Hiç yanılmamış olan, büyük bir tehlike karşısındadır.Paul Vale